koszyk

Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA z akredytacją PCA. Posiadamy Certyfikat AP181 od Polskiego Centrum Akredytacji.
>6
Lata doświadczenia
16
Certyfikowanych pracowników
11
Metod wzorcowania
12
Kategorii akredytacji

Zakres akredytacji

Profilometry stykowe
Parametry: długość (geometria powierzchni)

długość (geometria powierzchni)
Zakres pomiarowy:
Pt: (0 ÷75) μm
Ra: (0,13÷3,2) μm
Rz: (1÷10) μm
Rmax (Rt): (1,13÷10) μm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,03 μm dla Pt: (0 ÷75) μm
U wzorca + 1% Ra dla Ra: (0,13÷3,2) μm
U wzorca + 1% Rz dla Rz: (1÷10) μm
U wzorca + 1% Rmax (Rt) dla Rmax (Rt): (1,13÷10) μm
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.7-01; PN-EN ISO 12179:2022-6
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Konturografy
Parametry: Kąt Długość (pomiary współrzędnościowe)

Kąt
Zakres pomiarowy:
(0 ÷ 180)°
Niepewność pomiaru dla CMC:
4''
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.9-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta
Długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(0÷75) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
średnica: 1,1 μm
prostoliniowość: 0,03 μm
odległość: 0,08 μm (dla wzorców ceramicznych); (0,05 + 0,95 · L) μm gdzie L w m (dla wzorców stalowych)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.9-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Opticline
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
średnica: (2÷345) mm
długość: (4÷1200) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(0,3 + 0,6 · L) μm dla średnic (2÷345) mm, gdzie L w m
(0,6 + 0,7 · L) μm dla długości (4÷1200) mm, gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.2-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Skanery 3D
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(60÷1480) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(1,25 + 1,25 · L) μm gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.3-01; PN-EN ISO 10360-8:2014
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Współrzędnościowe optyczne maszyny pomiarowe, mikroskopy pomiarowe, projektory pomiarowe
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(0,10 ÷ 750) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(0,5 + 0,33 · L) μm, gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.5-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Mierniki do pomiaru grubości powłok
Parametry: Mierniki do pomiaru grubości powłok

Mierniki do pomiaru grubości powłok
Zakres pomiarowy:
(0÷1200) μm
(1,2÷7,5) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,7+(2 x 10-3 x L) μm dla zakresu (0÷1200) μm    (wartość L wyrażona w μm)
0,4% dla zakresu (1,2÷7,5) mm
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.11-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Folie wzorcowe
Parametry: długość

długość
Zakres pomiarowy:
od 3,5 μm do 25 mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,51 μm dla zakresu (3,5÷800) μm
0,7+(1,8 x 10-3 x L) μm dla zakresu (0,8 do 25) mm (wartość L wyrażona w μm)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.8-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA

Maszyny wytrzymałościowe (siła)
Parametry: siła

siła
Zakres pomiarowy:
0,1N÷250kN dla sił ściskających i rozciągających
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,1 % dla obciążników od 0,1÷110N
0,12 % dla siłomierzy kontrolnych klasy 00 od 10N÷250kN
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.1-01; PN-EN ISO 7500-1:2018; ASTM E4-20
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Ekstensometry (zamontowane w maszynach wytrzymałościowych do prób statycznych)
Parametry: długość / wydłużenie

długość / wydłużenie
Zakres pomiarowy:
(0÷1300) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,15 % (nie mniej niż 0,5 μm)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.6-01; PN-EN ISO 9513:2013-06; ASTM E2309/E2309M-20;ASTM E83-16
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Maszyny wytrzymałościowe (prędkość)
Parametry: Prędkość przemieszczenia trawersu

Prędkość przemieszczenia trawersu
Zakres pomiarowy:
(0÷2500) mm/min
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,2%
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.10-01; ASTM E2658-15
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Czujniki siły, prasy
Parametry: siła

siła
Zakres pomiarowy:
0,1N÷250kN dla sił ściskających i rozciągających
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,1 % dla obciążników od 0,1÷110N
0,12 % dla siłomierzy kontrolnych klasy 00 od 10N÷250kN
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.1-04; PN-EN ISO 7500-1:2018
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Urządzenia do badania momentu siły
Parametry: moment siły

moment siły
Zakres pomiarowy:
(0,01÷20) Nm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,2 %
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.4-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta
2024
10 styczeń 2024

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie folii o grubościach od 1,8 do 25 mm
2023
12 styczeń 2023

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- możliwość wzorcowania mierników grubości powłok u Klientów
- większy zakres wzorcowania skanerów optycznych (do 1480 mm)
2022
24 styczeń 2022

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie mierników do pomiaru grubości powłok
- wzorcowanie prędkości trawersu maszyny wytrzymałościowej
- wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych według normy ASTM
2021
07 styczeń 2021

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie współrzędnościowych maszyn optycznych
- wzorcowanie mikroskopów pomiarowych
- wzorcowanie projektorów pomiarowych
2019
20 grudzień 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie konturografów
- wzorcowanie profilometrów stykowych
- wzorcowanie folii wzorcowych
- wzorcowanie ekstensometrów
- urządzenia do badania momentu siły
04 styczeń 2019

Zwiększenie zakresu wzorcowania maszyn wytrzymałościowych do 250 kN

2018
13 marzec 2018

Otrzymanie certyfikacji ISO17025

Zakres akredytacji:
- wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych
- wzorcowanie Czujników siły, pras
- wzorcowanie skanerów obrotowych typu Opticline
- wzorcowanie skanerów 3D

Zapytaj o wzorcowanie

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com