koszyk
Start
Oferta
Usługi ITA Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA zajmuje się kalibracją zaawansowanych przyrządów pomiarowych z zachowaniem bezstronności i zastosowaniem elektronicznego zabezpieczenia wyników.

Ponad 5 Lata doświadczenia
15 Certyfikowanych pracowników
11 Metod wzorcowania
12 Kategorii akredytacji

Zakres akredytacji

Profilometry stykowe
Parametry: długość (geometria powierzchni)

długość (geometria powierzchni)
Zakres pomiarowy:
Pt: (0 ÷75) μm
Ra: (0,13÷3,2) μm
Rz: (1÷10) μm
Rmax (Rt): (1,13÷10) μm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,03 μm dla Pt: (0 ÷75) μm
U wzorca + 1% Ra dla Ra: (0,13÷3,2) μm
U wzorca + 1% Rz dla Rz: (1÷10) μm
U wzorca + 1% Rmax (Rt) dla Rmax (Rt): (1,13÷10) μm
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.7-01; PN-EN ISO 12179:2002
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Konturografy
Parametry: Kąt Długość (pomiary współrzędnościowe)

Kąt
Zakres pomiarowy:
(0 ÷ 180)°
Niepewność pomiaru dla CMC:
(9,2 · 10-5
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.9-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta
Długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(0÷75) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
średnica: 1,1 μm
prostoliniowość: 0,03 μm
odległość: 0,08 μm (dla wzorców ceramicznych); (0,05 + 0,95 · L) μm gdzie L w m (dla wzorców stalowych)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.9-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Opticline
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
średnica: (2÷345) mm
długość: (4÷1200) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(0,3 + 0,6 · L) μm dla średnic (2÷345) mm, gdzie L w m
(0,6 + 0,7 · L) μm dla długości (4÷1200) mm, gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.2-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Skanery 3D
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(60÷1480) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(1,25 + 1,25 · L) μm gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.3-01; PN-EN ISO 10360-8:2014
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Współrzędnościowe optyczne maszyny pomiarowe, mikroskopy pomiarowe, projektory pomiarowe
Parametry: długość (pomiary współrzędnościowe)

długość (pomiary współrzędnościowe)
Zakres pomiarowy:
(0,10 ÷ 750) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
(0,5 + 0,33 · L) μm, gdzie L w m
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.5-01
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Mierniki do pomiaru grubości powłok
Parametry: Mierniki do pomiaru grubości powłok

Mierniki do pomiaru grubości powłok
Zakres pomiarowy:
(0÷1200) μm
(1,2÷7,5) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,7+(2 x 10-3 x L) μm dla zakresu (0÷1200) μm    (wartość L wyrażona w μm)
0,4% dla zakresu (1,2÷7,5) mm
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.11-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Folie wzorcowe
Parametry: długość

długość
Zakres pomiarowy:
(3,5÷1800) μm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,51 μm dla zakresu (3,5÷800) μm
0,7+(1,8 x 10-3 x L) μm dla zakresu (800÷1800) μm    (wartość L wyrażona w μm)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.8-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA

Maszyny wytrzymałościowe (siła)
Parametry: siła

siła
Zakres pomiarowy:
0,1N÷250kN dla sił ściskających i rozciągających
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,1 % dla obciążników od 0,1÷110N
0,12 % dla siłomierzy kontrolnych klasy 00 od 10N÷250kN
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.1-01; PN-EN ISO 7500-1:2018; ASTM E4-20
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Ekstensometry (zamontowane w maszynach wytrzymałościowych do prób statycznych)
Parametry: długość / wydłużenie

długość / wydłużenie
Zakres pomiarowy:
(0÷1300) mm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,15 % (nie mniej niż 0,5 μm)
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.6-01; PN-EN ISO 9513:2013-06; ASTM E2309/E2309M-20;ASTM E83-16
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Maszyny wytrzymałościowe (prędkość)
Parametry: Prędkość przemieszczenia trawersu

Prędkość przemieszczenia trawersu
Zakres pomiarowy:
(0÷2500) mm/min
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,2%
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.10-01; ASTM E2658-15
Miejsce wzorcowania:
U klienta

Czujniki siły, prasy
Parametry: siła

siła
Zakres pomiarowy:
0,1N÷250kN dla sił ściskających i rozciągających
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,1 % dla obciążników od 0,1÷110N
0,12 % dla siłomierzy kontrolnych klasy 00 od 10N÷250kN
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.1-04; PN-EN ISO 7500-1:2018
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Urządzenia do badania momentu siły
Parametry: moment siły

moment siły
Zakres pomiarowy:
(0,01÷20) Nm
Niepewność pomiaru dla CMC:
0,2 %
Metoda pomiarowa:
ITA-LW-IT-5.4.4-01
Miejsce wzorcowania:
Laboratorium ITA
U klienta

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego
udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona
jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Historia

Stworzenie akredytowanego laboratorium to realizacja naszych ambicji, które nie tylko wpłynęło na rozwój naszej oferty usługowej, ale przede wszystkim uwiarygodniło nas jako solidnego partnera dla polskiego przemysłu, zwłaszcza dotyczy to branży samochodowej i lotniczej. Dzięki akredytacji, możemy sprawdzać sprzęt pomiarowy zgodnie z ISO 17025, nasi klienci mają ułatwioną ścieżkę przechodzenia audytów, w szczególności tych, które wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. Poza tym laboratorium takie podnosi kwalifikacje i świadomość metrologiczną naszego zespołu – dzięki temu wszyscy weryfikujemy wiele własnych działań jakościowych oraz zdobywamy dodatkowe doświadczenia.

W ciągu tych czterech lat działalności laboratorium nie odpoczywaliśmy. Właściwie następnego dnia po przyznaniu nam certyfikatu zaczęliśmy starania o rozszerzenie zakresu akredytacji. i tutaj znowu okazaliśmy się pionierami, ponieważ jako pierwsze laboratorium w Polsce możemy poszczycić się możliwością wzorcowania profilometrów stykowych oraz urządzeń do pomiaru zarysu kształtu. Nasza unikalność polega na tym, że możemy wzorcować urządzenia u klienta, poza siedzibą laboratorium. Najbardziej cieszy nas w tym przypadku zadowolenie naszych klientów, którzy mogą korzystać z naszych usług i nie muszą dłużej zapraszać laboratoriów z innych krajów, co oczywiście przekłada się na realne oszczędności.

Z radością informujemy, że pełen wyzwań rok 2021, zakończył się dla naszego Laboratorium Wzorcującego sukcesem w postaci pozytywnego wyniku kolejnego już audytu Polskiego Centrum Akredytacji. Zaowocował on w przedłużenie naszej akredytacji na kolejne cztery lata oraz poszerzeniem jej zakresu.

Jako Laboratorium Wzorcujące, konsekwentnie z polityką firmy ITA, kierujemy się niezmiennie potrzebą wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Dzięki zgłaszanemu za pośrednictwem ankiet oraz formularzy kontaktowych zapotrzebowaniu na usługi wzorcowania, sygnalizują nam oni, czego obecnie brakuje na polskim rynku w branży metrologicznej. Nasz zespół dokłada natomiast wszelkich starań, aby te luki wypełnić.

Z tego względu, podjęliśmy w ubiegłym roku decyzję o dodaniu do zakresu akredytacji naszego laboratorium usługi wzorcowania mierników do pomiaru grubości powłok, a także poszerzenie posiadanej dotychczas akredytacji na wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych w zakresie siły i przemieszczenia w oparciu o wymogi amerykańskiej normy ASTM. Zgodnie z tą normą, możemy obecnie w zakresie akredytacji wykonać również wzorcowanie prędkości przemieszczenia trawersów maszyn wytrzymałościowych, zapewniając naszym Klientom uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym tych urządzeń.

Rozmowy z naszymi zadowolonymi Klientami oraz informacje zwrotne jakie od nich otrzymujemy, motywują nas do stałego doskonalenia oraz podejmowania kolejnych wyzwań celem opracowywania nowych metod pomiarowych. Każda z nich wpływa bowiem na poszerzenie wiedzy i doświadczenia naszego zespołu, co z kolei przekłada się na wzrost jakości świadczonych przez nas usług oraz przede wszystkim poziomu satysfakcji naszych Klientów.  

2023
12 styczeń 2023

Rozszerzenie zakresu akredytacji:

- możliwość wzorcowania mierników grubości powłok u Klientów
- większy zakres wzorcowania skanerów optycznych (do 1480 mm)
2022
24 styczeń 2022

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie mierników do pomiaru grubości powłok
- wzorcowanie prędkości trawersu maszyny wytrzymałościowej
- wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych według normy ASTM
2021
07 styczeń 2021

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie współrzędnościowych maszyn optycznych
- wzorcowanie mikroskopów pomiarowych
- wzorcowanie projektorów pomiarowych
2019
20 grudzień 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o:

- wzorcowanie konturografów
- wzorcowanie profilometrów stykowych
- wzorcowanie folii wzorcowych
- wzorcowanie ekstensometrów
- urządzenia do badania momentu siły
04 styczeń 2019

Zwiększenie zakresu wzorcowania maszyn wytrzymałościowych do 250 kN

2018
13 marzec 2018

Otrzymanie certyfikacji ISO17025

Zakres akredytacji:
- wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych
- wzorcowanie Czujników siły, pras
- wzorcowanie skanerów obrotowych typu Opticline
- wzorcowanie skanerów 3D

Zapytaj o wzorcowanie

Wydarzenia w ITA

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
fax: +48612225801
created by: montownia.com