koszyk
Start Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA zajmuje się kalibracją zaawansowanych przyrządów pomiarowych z zachowaniem bezstronności i zastosowaniem elektronicznego zabezpieczenia wyników. Laboratorium posiada akredytację PCA nr AP 181 i spełnia kryteria wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W laboratorium pracują specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie wzorcowań drogi i siły na maszynach wytrzymałościowych, czujników siły, urządzeń do pomiaru momentu siły, urządzeń do pomiaru chropowatości i konturu, skanerów 3D, urządzeń mierzących elementy obrotowo-symetryczne i folii wzorcowych, optycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych, optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych, optycznych współrzędnościowych projektorów pomiarowych.

Laboratorium działa w stałej siedzibie oraz poza nią i obejmuje następujące dziedziny akredytacji

Siła i moment siły obejmująca wzorcowanie:

 • maszyn wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
 • maszyn wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
 • stanowisk do badania mebli
 • ekstensometrów umieszczonych na maszynach wytrzymałościowych
 • urządzeń technologicznych do sił rozciągających
 • urządzeń technologicznych do sił ściskających
 • urządzeń do pomiaru momentu siły lewoskrętnego
 • urządzeń do pomiaru momentu siły prawoskrętnego

 

Wielkości geometryczne w zakresie pomiarów współrzędnościowych obejmujące wzorcowanie:

 • urządzeń z głowicą pomiarową optyczną mierzącą odległość - współrzędnościowych skanerów optycznych 3D
 • współrzędnościowych systemów pomiarowych  w zakresie optycznych skanerów do elementów obrotowo-symetrycznych
 • optycznych wspołrzędnościowych maszyn pomiarowowych
 • optycznych współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych
 • optycznych współrzędnościowych projektorów pomiarowych

 

Wielkości geometryczne w zakresie geometrii powierzchni i kąta obejmujące wzorcowanie:

 • profilometrów stykowych przenośnych i stacjonarnych
 • konturografów

 

Wielkości geometryczne w zakresie długości obejmujące wzorcowanie:

 • folii wzorcowych stosowanych do kalibracji urządzeń do badania grubości powłok.

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla
CMC
Miejsce
dział.
Metoda
pomiarowa
długość
 • folie wzorcowe

(3,5÷800) μm

(800÷1800) μm   

0,51 μm

4,3 μm

S ITA-LW-IT-5.4.8-01
kąt
 • urządzenia do pomiaru
  zarysu kształtu - konturografy
(0 ÷ 180)° (9,2 · 10-5 P ITA-LW-IT-5.4.9-01
długość (geometria powierzchni)
 • profilometry stykowe
Pt: (0 ÷75) μm
Ra: (0,13÷3,2) μm
Rz: (1÷10) μm
Rmax (Rt): (1,13÷10) μm   
0,03 μm
U wzorca + 1% Ra
U wzorca + 1% Rz
U wzorca + 1%
Rmax (Rt)
S, P ITA-LW-IT-5.4.7-01
PN-EN ISO 12179:2002
długość (pomiary współrzędnościowe)

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(WSP) z głowicą pomiarową optyczną
mierzącą odległość

 • współrzędnościowe skanery optyczne
(60÷985) mm (1,25 + 1,25 · L) μm gdzie L w m S, P ITA-LW-IT-5.4.3-01
PN-EN ISO 10360-
8:2014

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP)

 • optyczne skanery do elementów
  obrotowo-symetrycznych
średnica:
(2÷345) mm
długość:
(4÷1200) mm
(0,3 + 0,6 · L) μm
gdzie L w m
(0,6 + 0,7 · L) μm
gdzie L w m
P ITA-LW-IT-5.4.2-01
 • urządzenia do pomiaru zarysu kształtu - konturografy
(0÷75) mm

średnica:
1,1 μm
prostoliniowość:
0,03 μm
odległość:
0,08 μm

(dla wzorców
ceramicznych)

(0,05 + 0,95 · L) μm
gdzie L w m
(dla wzorców
stalowych)

P ITA-LW-IT-5.4.9-01

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP)

 • optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optyczne współrzędnościowe mikroskopy pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optyczne współrzędnościowe mikroskopy pomiarowe
 • optyczne współrzędnościowe projektory pomiarowe
(0,10 ÷ 750) mm (0,5 + 0,33 · L) μm
gdzie L w m
P ITA-LW-IT-5.4.5-01
siła
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych
- do sił rozciągających
- do sił ściskających

dla obciążników:
(0,1 ÷ 100) N

dla siłomierzy kontrolnych
klasy 00:
10 N ÷ 250 kN

0,1 %

 

 

0,12 %

P ITA-LW-IT-5.4.1-01
PN-EN ISO 7500-1:2018
 • urządzenia technologiczne

- do sił rozciągających
- do sił ściskających

dla obciążników:
(0,1÷100) N

 

dla siłomierzy kontrolnych
klasy 00:
10 N ÷ 250 kN

0,1 %

 


0,12 %

S, P ITA-LW-IT-5.4.1-04
PN-EN ISO 7500-1:2018
 • ekstensometry (zamontowane
  w maszynach wytrzymałościowych
  do prób statycznych)
(0÷1300) mm 0,15 %
(nie mniej niż 0,5 μm)
P ITA-LW-IT-5.4.6-01
PN-EN ISO 9513:2013-06
moment siły
 • przetworniki momentu siły
 • momentomierze
(0,01÷20) Nm 0,2 % S, P ITA-LW-IT-5.4.4-01

 

 

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego
udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona
jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Zapytaj o wzorcowanie

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
fax: +48612225801

Obserwuj nas

created by: montownia.com