koszyk
Start O firmie Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Environmental – aspekty środowiskowe

W obszarze ekologii ITA podejmuje świadome kroki w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności jest skoncentrowanie się na świadomym zarządzaniu energią oraz redukcji naszego śladu węglowego. W ramach tych wysiłków, podjęliśmy konkretną inicjatywę - zainstalowanie paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii fotowoltaicznych, ITA przekształca energię słoneczną w elektryczność, co nie tylko zmniejsza naszą zależność od tradycyjnych źródeł energii, ale także znacząco ogranicza emisję gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii elektrycznej. Instalacja magazynu energii umożliwia gromadzenie nadmiaru energii w okresach jej nadprodukcji, a następnie wykorzystanie jej w momentach, gdy zapotrzebowanie jest większe, co przyczynia się do optymalizacji zużycia energii.
Wprowadzamy elektroniczny obieg dokumentów, co ma na celu stopniowe ograniczenie zużycia papieru. Zdecydowana większość naszych klientów korzysta z systemu e-fakturowania, co przyczynia się do naszego wysiłku w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, aktywnie wykorzystujemy cyfrowe narzędzia komunikacji, aby zminimalizować potrzebę podróży służbowych. Gospodarujemy naszymi odpadami w odpowiedzialny sposób, współpracując z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi. Dzięki swoim działaniom, organizacja może promować praktyki zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw, co przyczynia się do szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej biznesu.

Social – aspekty społeczne

W kontekście dbałości o pracowników ITA stawia na rozwój kompetencji, zapewniając atrakcyjne warunki zatrudnienia, możliwości szkoleń oraz programy korzyści pracowniczych. Utwierdza tym samym przekonanie, że kapitał ludzki jest kluczowym elementem sukcesu organizacji. Odpowiedzialne zarządzanie personelem obejmuje także troskę o zdrowie psychiczne pracowników oraz równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Kulturę organizacyjną budujemy na wzajemnym szacunku. Dbamy o środowisko pracy, chcemy by było ono przyjazne i bezpieczne.
Potrzeby naszych klientów i partnerów biznesowych mają dla nas ogromne znaczenie. Cenimy sobie ich opinię, ich głos ma znaczący wpływ na podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Regularnie przeprowadzamy badania w celu oceny satysfakcji naszych klientów, aby nasza obsługa klienta oraz jakość produktów i usług zawsze odpowiadały standardom konsumentów.
Dążymy do tego, aby nasza współpraca z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi opierała się na transparentności, trwałych relacjach oraz zgodności z wysokimi standardami etycznymi i zasadami.

Goovernance – aspekty zarządcze

Klarowne ramy zarządzania w organizacji są fundamentem skutecznego funkcjonowania. ITA, poprzez wypracowanie jasnych struktur decyzyjnych, przejrzystych procedur i etycznych standardów, tworzy fundament dla odpowiedzialnego rozwoju. To także obejmuje uczciwe praktyki finansowe, transparentność w komunikacji oraz skrupulatne przestrzeganie norm prawnych. W trosce o klientów, pracowników, środowisko firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który opiera się na normach ISO.
W naszej firmie aktywnie dążymy do standaryzacji i ciągłego doskonalenia naszych procesów. Poprzez standaryzację staramy się wprowadzać jednolite i skoordynowane podejścia do różnych aspektów działalności firmy. To nie tylko ułatwia zrozumienie i realizację zadań, ale także przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej i elastyczności procesów.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
fax: +48612225801
created by: montownia.com