Start
Wydarzenia MATERIAL FORUM

MATERIAL FORUM

Konferencja szkoleniowa na temat badań materiałowych

MATERIAL FORUM - zaprezentujemy najnowocześniejsze techniki pomiaru wytrzymałości, deformacji 3D, twardości, konduktywności, składu i naprężeń resztkowych.

09 październik 2019
godz. 12:00
10 październik 2019
godz. 15:00

Pałac Wojanów

Wojanów 8
58-508 Wojanów

1200 zł netto/os.
Zapisz się

Zapraszamy uprzejmie do udziału w Konferencji Szkoleniowej na temat badań materiałowych - MATERIAL FORUM, która odbędzie się w dniach 09-10 października 2019 w Pałacu Wojanów w Jeleniej Górze. Konferencja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętymi badaniami materiałowymi.

360 minut szkoleń teoretycznych

Starannie dobrana tematyka pod potrzeby współczesnego przemysłu i nauki.

150 minut warsztatów szkoleniowych

Czym jest sama teoria bez praktyki? Częścią konferencji są warsztaty pozwalające na zdobycie doświadczenia w realizacji konkretnych zadań pomiarowych.

Nowe umiejętności

Certyfikat uczestnictwa potwierdzający zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Prelegenci

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

dr Alessandro Torboli

G.N.R. S.r.l.

mgr inż. Damian Śmierzchalski

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

mgr Piotr Szulc

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

dr hab. inż. Piotr Paczos

Politechnika Poznańska

dr Tomasz Rusin

Dantec Dynamics GmbH

Plan wydarzenia

Dzień 1 Środa (09.10.2019)

10:45Rejestracja uczestników

12:00 - 13:00Lunch

13:00 - 13:30Agenda, powitanie

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

13:30 - 14:30Przegląd metod pomiaru wydłużenia i przewężenia materiału

Prowadzący: mgr inż. Damian Śmierzchalski

14:30 - 15:30Analiza składu pierwiastkowego oraz konduktywności

Prowadzący: mgr Piotr Szulc

15:30 - 16:00Przerwa kawowa

16:00 - 17:00Dyfraktometria rentgenowska w badaniach zawartości austenitu i naprężeń szczątkowych

Prowadzący: dr Alessandro Torboli

17:00 - 18:30Workshop

 • analiza składu pierwiastkowego - Spektrometr emisji optycznej miniLAB150
 • analiza zawartości austenitu szczątkowego - Dyfraktrometr rentgenowski AreX D
 • analiza naprężeń resztkowych – Dyfraktometr rentgenowski SpiderX
 • badanie grubości powłok - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XDV-SDD
 • analiza konduktywności - Konduktometr Sigmascope SMP350
 • badanie wytrzymałości - Maszyna wytrzymałościowa Inspekt Table 50 z ekstensometrem MFX
 • nieniszcząca analiza rozkładu twardości - Twardościomierz HTD
 • analiza deformacji 3D - Optyczny system DIC Q400

19:30 - 23:30Kolacja

Dzień 2 Czwartek (10.10.2019)

08:00 - 09:00Śniadanie

09:00 - 10:00Analiza deformacji metodą cyfrowej korelacji obrazów

Prowadzący: dr Tomasz Rusin

10:00 - 11:00Analiza rozkładu twardości materiału metodami niszczącymi i nieniszczącymi

Prowadzący: mgr inż. Damian Śmierzchalski

11:00 - 11:30Przerwa kawowa

11:30 - 12:30Workshop

 • analiza składu pierwiastkowego - Spektrometr emisji optycznej miniLAB150
 • analiza zawartości austenitu szczątkowego - Dyfraktrometr rentgenowski AreX D
 • analiza naprężeń resztkowych – Dyfraktometr rentgenowski SpiderX
 • badanie grubości powłok - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XDV-SDD
 • analiza konduktywności - Konduktometr Sigmascope SMP350
 • badanie wytrzymałości - Maszyna wytrzymałościowa Inspekt Table 50 z ekstensometrem MFX
 • nieniszcząca analiza rozkładu twardości - Twardościomierz HTD
 • analiza deformacji 3D - Optyczny system DIC Q400

12:30 - 13:30Aktualne trendy w analizie właściwości wytrzymałościowych materiałów i konstrukcji

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Paczos

13:30 - 14:30Lunch

14:30 - 14:45Podsumowanie i zakończenie

Do pobrania

Prezentacja urządzeń

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań

Kontakt

+48612225800 +48612225800