koszyk

Nowość
Zaawansowane oprogramowanie do analizy obrazu z mikroskopów dhs-Solution

Producent: DHS
Firma dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH posiada w swojej ofercie oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych. Użytkownik ma do dyspozycji szereg różnych modułów umożliwiających analizę obrazu pod kątem geometrii oraz struktury metalograficznej. Instalowane jest na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub sieciowo. Współpracuje z kamerami różnych dostawców wspierających standard Twin.

Masz pytania? Chcesz zamówić? Skontaktuj się z nami!

okno-oprogramowania-dhs-basic
+ 06

Opis produktu


Firma dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH posiada w swojej ofercie oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych - dhs-Solution. Użytkownik ma do dyspozycji szereg różnych modułów umożliwiających analizę obrazu pod kątem geometrii oraz struktury metalograficznej. Instalowane jest na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub sieciowo. Współpracuje z kamerami różnych dostawców wspierających standard Twin.

Opcjonalne moduły dodatkowe:

Measurement

Moduł do wykonywania pomiarów na zdjęciu. Umożliwia pomiary odległości, kąta, średnicy i promienia.
Wstawianie komentarzy na zdjęciu. Dodawania paska skali. Wyświetlanie siatki. jakości danych, niezbędnych
przy analizach w skali nano. Pakiet zawiera również stolik obrotowy
o podwyższonej rozdzielczości.

Panoramic Image

Moduł zapewniający łączenie zdjęć z pola widzenia obiektywu w jeden duży obraz.

Phases and Pores

Moduł analizy dhs wykorzystuje detekcję w skali szarości do analizy wszystkich typów cząstek i ścian ziaren
na przechwyconym, zbinaryzowanym obrazie struktury. Oprogramowanie posiada specjalne narzędzia
do podnoszenia jakości obrazu oraz opcje wstępnej klasyfikacji i oznaczania cząstek (pory, fazy, składniki
strukturalne, granulki i inne materiały sypkie).

Grain Size

Moduł analizy dhs Grain Size wykorzystuje określanie skali szarości do wykrywania wielkości ziaren
i cząstek zawartych w strukturze za pomocą metody liniowego przecięcia i/lub procedury planimetrycznej.
Metody te są stosowane do jednofazowych struktur ferrytowych i dwufazowych ferrytowo/perlitowych oraz
do próbek po wytrawieniu. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, można przeanalizować kilka mikrofotografii
lub podsekcji próbki. Wyniki są gromadzone i przedstawiane w dowolnie konfigurowalnej tabeli wyników.
Ocena jest przeprowadzana zgodnie z DIN EN ISO 643, JIS G 0551 (2013) i ASTM-A247.

Coating Thickness

Moduł analizy obrazu dhs solution do automatycznej oceny i wymiarowania warstw we wcześniej
uchwyconych obrazach przekroju próbki. Podczas pomiaru 2D możliwa jest automatyczna ocena
do 8 różnych warstw.

Depth of field

Moduł oprogramowania dhs - głębia ostrości kompensuje słabą optyczną głębię ostrości, łącząc wiele
pojedynczych obrazów o różnych poziomach ogniskowych.

HDR
Moduł HDR (High Dynamic Range) stosuje się w przypadku próbek trudnych do oświetlenia
(np. metale z odbiciami i jasnym światłem) w celu określenia optymalnego oświetlonego obrazu. Podczas
przechwytywania obrazu tworzonych jest kilka obrazów o różnym rozkładzie jasności i kontrastu.

Cast Iron Analysis

Istotnym czynnikiem wpływającym na właściwości materiałowe żeliwa jest określenie zawartych
w nim cząstek grafitu. Analiza żeliwa za pomocą oprogramowania dhs solution wykorzystuje wartości
progowe do wykrywania cząstek grafitu zawartych na mikrofotografii zgodnie z rozmiarem, kształtem
i rozmieszczeniem. Oceny są podzielone na oceny żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego i oceny ferrytu/
perlitu przeprowadzane zgodnie z DIN EN ISO 945 i ASTM-A247.

Do pobrania

Opis oprogramowania do analizy obrazu z mikroskopów dhs-Basic ( moduł przechwytywania obrazu).

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami, nasi eksperci pomogą dobrać produkt pod Twoje indywidualne potrzeby i przygotują ofertę.

Zobacz również

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com