koszyk
Start Oferta Oprogramowanie kontrolno-pomiarowe Oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych dhs

Oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych dhs

Producent: DHS
Firma dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH posiada w swojej ofercie oprogramowanie do analizy obrazów mikroskopowych. Użytkownik ma do dyspozycji szereg różnych modułów umożliwiających analizę obrazu pod kątem geometrii oraz struktury metalograficznej. Instalowane jest na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub sieciowo. Współpracuje z kamerami różnych dostawców wspierających standard Twin.

Opis produktu

Opcjonalne moduły dodatkowe:

Measurement
Moduł do wykonywania pomiarów na zdjęciu. Umożliwia pomiary odległości, kąta, średnicy,
promienia. Wstawianie komentarzy na zdjęciu. Dodawania paska skali. Wyświetlanie siatki.
jakości danych, niezbędnych przy analizach w skali nano. Pakiet zawiera również stolik obrotowy
o podwyższonej rozdzielczości.

Panoramic Image
Moduł zapewniający łączenie zdjęć z pola widzenia obiektywu w jeden duży obraz.

Phases and Pores
Moduł analizy dhs wykorzystuje detekcję w skali szarości do analizy wszystkich typów cząstek i ścian ziaren
na przechwyconym, zbinaryzowanym obrazie struktury. Oprogramowanie posiada specjalne narzędzia
do podnoszenia jakości obrazu oraz opcje wstępnej klasyfikacji i oznaczania cząstek (pory, fazy, składniki
strukturalne, granulki i inne materiały sypkie).

Grain Size
Moduł analizy dhs Grain Size wykorzystuje określanie skali szarości do wykrywania wielkości ziaren
i cząstek zawartych w strukturze za pomocą metody liniowego przecięcia i/lub procedury planimetrycznej.
Metody te są stosowane do jednofazowych struktur ferrytowych i dwufazowych ferrytowo/perlitowych
oraz do próbek po wytrawieniu. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, można przeanalizować kilka mikrofotografii
lub podsekcji próbki. Wyniki są gromadzone i przedstawiane w dowolnie konfigurowalnej tabeli wyników.
Ocena jest przeprowadzana zgodnie z DIN EN ISO 643, JIS G 0551 (2013) i ASTM-A247.

Coating Thickness
Moduł analizy obrazu dhs solution do automatycznej oceny i wymiarowania warstw we wcześniej
uchwyconych obrazach przekroju próbki. Podczas pomiaru 2D możliwa jest automatyczna ocena
do 8 różnych warstw.

HDR
Moduł HDR (High Dynamic Range) stosuje się w przypadku próbek trudnych do oświetlenia
(np. metale z odbiciami i jasnym światłem) w celu określenia optymalnego oświetlonego obrazu. Podczas
przechwytywania obrazu tworzonych jest kilka obrazów o różnym rozkładzie jasności i kontrastu.

Depth of field
Moduł oprogramowania dhs - głębia ostrości kompensuje słabą optyczną głębię ostrości, łącząc wiele
pojedynczych obrazów o różnych poziomach ogniskowych.

Cast Iron Analysis
Istotnym czynnikiem wpływającym na właściwości materiałowe żeliwa jest określenie zawartych
w nim cząstek grafitu. Analiza żeliwa za pomocą oprogramowania dhs solution wykorzystuje wartości
progowe do wykrywania cząstek grafitu zawartych na mikrofotografii zgodnie z rozmiarem, kształtem
i rozmieszczeniem. Oceny są podzielone na oceny żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego i oceny ferrytu/
perlitu przeprowadzane zgodnie z DIN EN ISO 945 i ASTM-A247.

Zobacz również

Powiązane akcesoria i produkty

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com