koszyk

MountainsMap v9

Producent: DIGITAL SURF
MountainsMap v9 jest oprogramowaniem wielomodułowym, obsługującym większość typów danych z takich urządzeń jak profilometry stykowe i optyczne, mikroskopy optyczne i elektronowe, mikroskopy sił atomowych. Zapewnia możliwość dowolnej konfiguracji modułów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika np. moduły pomiaru cech geometrycznych, powierzchni 3d, profili i obrazów (w tym wielokanałowych), intuicyjne i powtarzalne pomiary wymiarów geometrycznych, błędów kształtu i topografii powierzchni. Moduł analizy umożliwiający zwymiarowanie i nałożenie tolerancji na profil przekroju. Możliwe jest porównanie z plikiem DXF CAD, określanie odchyłek przebiegu profilu (prostoliniowość, okrągłość i wiele innych).

Opis produktu

Moduły analiz: Advanced Contour, SPM Extension, Shell Topography, SEM Topography, Colocalization, Lead Analysis (Twist), Scale-Sensitive Analysis
Operacje na plikach: szycie, utwórz plik wielokanałowy, serie powierzchni, pliku powierzchnia plus obraz, budowanie 3d (sem), poziomowanie, obrót, odbicie, filtr przestrzenny, próg, usuwanie wartości odstających, retusz, poprawianie przez interpolację, dekonwolucja kształtu ostrza, usuwanie kształtu (w tym wielopłaszczyznowe), filtr standardowy, przekształcenie falek, filtr spektrum, wartość progowa spektrum, spektrum fft, mapowanie lokalnych właściwości, skrypt matlab, wyodrębnianie obszaru, profilu, serii profili, struktur, zmiana rozdzielczości, edycja osi, porównanie powierzchni/profilu.
Analizy: widok 3d, kolokalizacja,tabela parametrów (chropowatość), odległość, wysokość schodka, zaawansowana analiza konturu, analiza cząstek, bruzdy, rozkład zliczeń pików, analiza fraktalna, analiza zależna od skali, objętość szczytu/doliny, głębokość doliny, rozkład nachylenia, kierunek struktury powierzchni, widmo częstotliwości, gęstość spektralna mocy, krzywa abbotta-firestone’a, parametry objętości, warstwy
Formaty importu: .RS3, .S3D, .PRO, .SUR, .AMB, .RS3, .MS3, .SIG, .PRO, .SUR, .SPRO, .SSUR, .DISC, .FRT, .PIP, .TOP, .HWP, .HWH, .3DD, .DAT, .RWB, .RWT, .MAP, .AMB, .XML, .WLI, .PCD, .PRF, .AM2, .AM3, .UDF, .OMS, .NMS, .SUR, .PRO, .SUR, .CSV, .JOB, .ASC, .RD2, .RD3, .PRN, .PRO, .SUR, .PRO, .MES, .BOD, .SUR, .MAP, .MOD, .PRF, .PRO, .SUR, .STR, .STH, .UB2, .UB3, .UA2, .UA3, .MUL, .CSV, .WSF, .STP, .MI, .IVS, .TXT, .BCRF, .BCR, .AXD, .AXZ, .DAT, .IMG, .BII, .D40, .DAT, .VERT, .SIS, .*, .NS2, .NS3, .NS4, .GSF, .GWY, .DUMP, .AFM, .AFP, .BCR, .JPK, .STP, .MI, .IVS, .STP, .MI, .IVS, .NAN, .XML, .EZD, .NID, .CH, .TOP, .MDT, .FLAT, .HDF5, .ARDF, .H5ebsd, .H5OINA, .SUR, .TIF, .AFM, .TXT, .SM3, .SM4, .ASD, .XQT, .SIS, .TFR, .ZFR, .H5, .MAP, .MAT, .AL3D, ALRL3D, .DAT, .MAP, .ARG, .TMD, .H3D, .CSV, .TDR, .INF, .MAP, .MAP, .LMS, .XML, .JPG, .TIF, .DHM, .D2, .OMS, .NMS, .OMS, .NMS, .FITS, .SPM, .ICS, .RAW, .SDF, .OLS, .LEXT, .PLU, .SIP, .SUR, .SUR, .TIF, .OPD, .LSM, .ZMP, .ZMG, .DAT, .DATX, .AVI, .EMC, .SEM3D, .CZI, .ZVI, .BCR, .SMD, .SDF, .TXT, .X3P, .STL, .OBJ, .PLY, .BMP, .EMF, .GIF, .JPG, .PNG, .TIF, .WMF, .TIF, .KI, .BRE, .HVI, .FD2, .FD3, .ASC, .IGS, .OGT, .RES, .AXD, .AXZ, .NAO, .H5, .SPD, .HDR, .H5, .HDF5, .IBW, .MDT, .HDF5, .ARDF, .H5ebsd, .H5OINA, .H5, .FITS, .HVI, .SPC, .3DS, .MAPX, .SMD, .S1D
Formaty eksportu: .MOD, .NMS, .PIP, .PRF, .PRF, .PRO, .SMD, .TXT, .X3P, .3MF, .MAP, .NMS, .SDF, .STL, .SUR, .SUR, .TXT, .VRL, .X3D, .X3P, .BMP, .JPG, .GIF, .PNG, .3MF, .OBJ, .PLY, .STL

Moduły opcjonalne:

SPM Extension

Moduł analizy obsługujący format plików SPM i danych wielokanałowych. Zawiera dedykowane narzędzia do analizy obrazu.

Shell Topography

Zestaw narzędzi metrologicznych dla danych powłok (powierzchnie o dowolnym kształcie). Przekształca element przestrzenny na dane powierzchni.

SEM Topography

Moduł obsługujący formaty obrazu SEM. Zawiera dedykowane narzędzia do analizy obrazu SEM i przekształcenia na plik powierzchni 3D.

Colocalization

Moduł umożliwiający kolokalizację danych z różnych typów przyrządów i przeprowadzanie badań korelacji.

Lead Analysis (Twist)

Analiza leadów drugiej generacji (Twist) dla przemysłu motoryzacyjnego.

Scale-Sensitive Analysis

Moduł wykorzystujący metody wieloskalowe do analizowania właściwości geometrycznych powierzchni i ich odchyłek skali.

Zobacz również

Powiązane akcesoria i produkty

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
fax: +48612225801

Obserwuj nas

created by: montownia.com