Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania dotyczące naszych usług i produktów. Prosimy o wypełnienie w tym celu poniższego formularza. Dziękujemy.

Oczywiście traktujemy Twoje dane poufnie i chronimy sferę prywatną. Wypełniając ten formularz zgadzasz się na warunki polityki prywatności firmy ITA.

Imię*

Numer telefonu

Nazwisko*

Adres e-mail*

Treść wiadomości* 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ITA Sp. z o.o. Sp.k z sie-dzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 104, 60-185 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000488348, w celu reklamy i promocji jej własnych produktów lub usług lub w celu promocji i reklamy produktów lub usług podmiotów współpracujących ITA Sp. z o.o. Spółka komandytowa lub, którym ta spółka przekazała dane, bezpośrednio lub pośrednio.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (np. sms, mms, e-mail), przez ITA Sp. z o.o. Sp.k., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000488348, jak i przez inne podmioty, będące odbiorcami danych (którym powie-rzono przetwarzanie danych osobowych), a także na kontakt telefoniczny, w tym na stosowanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo teleko-munikacyjne, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim ITA Sp. z o.o. Sp.k. lub tych pod-miotów.

*Oświadczam, że powyższe przyjęłam / łem do wiadomości, swoje dane podaję dobrowolnie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie.

 

Dane teleadresowe

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104
Skórzewo, 60-185 Poznań
T: +48 61 222 58 00
F: +48 61 222 58 01
E: info@ita-polska.com.pl

 

KRS 0000488348
NIP: 781-16-29-652
REGON 639560589

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

LABORATORIUM WZORCUJĄCE ITA

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104
Skórzewo, 60-185 Poznań
T: +48 61 222 58 12
F: +48 61 222 58 01
E: laboratorium@ita-polska.com.pl

Serwis

T: +48 61 222 58 02
E: serwis@ita-polska.com.pl

  

Facebook
Google Plus
Twitter
 
 
Kontakt
Zadzwoń
+48 61 222 58 00
lub
Napisz do nas