Niewielkich rozmiarów nabiurkowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej zoptymalizowany pod kątem wymagań przemysłu złotniczego i jubilerskiego. Umożliwia precyzyjną analizę składu stopów jubilerskich, złotniczych, dentystycznych.