Film pokazuje zgrubną obróbkę stopu tytanu Ti6Al4V (Rm=1000 MPa) frezem typu ZX firmy FRAISA. Narzędzie z grupy ZX o średnicy 16mm umożliwia frezowanie pełnego rowka o głębokości do 30mm, uzyskując przy tym wydajność objętościową obróbki Q=103cm3/min. Parametry: Vc=60 m/min, Vf=215 mm/min, fz=0,045, n=1195 obr/min, ap=30mm, ae=16mm.