koszyk
Start Baza wiedzy Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa oraz skanery 3D w Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach - CT|SCAN FORUM 2022.

W dniach 12-13 października 2022 w Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach odbyła się konferencja CT|SCAN FORUM 2022. Konferencja zorganizowana przez firmę ITA była doskonałą okazją do zapoznania się z teorią i praktyką automatycznej digitalizacji przedmiotów za pomocą systemów skanowania 3D oraz tomografii komputerowej (CT). Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu profesjonalistów, działających w polskim przemyśle i nauce, zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z badaniami nieniszczącymi, zapewnieniem jakości oraz inżynierii odwrotnej eksperci podczas swoich prezentacji oraz warsztatów praktycznych przekazali uczestnikom wiele nowych informacji.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął krótkim powitaniem Dyrektor Sprzedaży ITA, Pan Dariusz Brzozowski, po którym rozpoczęły się prezentacje tematyczne. Pan Mateusz Matuszak (ITA) przedstawił bardzo ciekawą prezentacje dotyczącą podstaw teoretycznych różnych metod skanowania wykorzystywanych przez producentów skanerów 3D. Szczególnie ciekawe informacje dotyczyły technologii laserowej wykorzystywanej przez firmę Creaform. W trakcie demonstracji na żywo uczestnicy mogli zaznajomić się z procesem pozyskiwania danych przez skanery laserowe zarówno w wersji ręcznej, czyli HandySCAN oraz MetraSCAN firmy Creaform jak i automatycznej, bazującej na współpracy z robotem firmy Fanuc.

Pan prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski (ITA) podczas swojej prezentacji: „Tomografia komputerowa i skanowanie optyczne w świetle prac normalizacyjnych” przedstawił stan zaawansowania prac związanych z nowo powstającą normą dotyczącą błędów tomografów przemysłowych wykorzystywanych jako narzędzia pomiarowe. Zwrócił też uwagę obecnych na wpływ warunków wykonywania pomiarów na otrzymywane wyniki oraz różnice w nazewnictwie stosowane przez różnych producentów systemów pomiarowych. Pan profesor Michał Wieczorowski szczególnie podkreślił znaczenie stosowanej nomenklatury technicznej w ocenie poszczególnych produktów oraz przestrzegał przed stosowaniem pojęć niezgodnych z polskimi normami i słownikami branżowymi, które to pojęcia znaczą potocznie zupełnie coś innego niż, zakłada to norma.

Pan Piotr Grzelak (Kirchhoff Automotive) przedstawił wykorzystanie skanera HandySCAN w doskonaleniu procesów tłoczenia. Autor prezentacji pokazał proces wdrożenia systemu w zakładzie Kirchhoff Mielec, ale wrócił też do procesu wyboru urządzenia, który został potwierdzony testami oraz badaniem powtarzalności urządzeń dostępnych na rynku. Bardzo ciekawe aplikacje oraz niecodzienne zastosowania skanera spotkały się z bardzo dużym zainteresowanie uczestników konferencji. 

Pan Luka Cickovic, przedstawiciel Creaform zaprezentował firmę i jej innowacyjne produkty wraz z wieloma ciekawymi aplikacjami z obszaru zautomatyzowanych pomiarów z wykorzystaniem skanującej głowicy laserowej MetraSCAN-R wdrożoną w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Znalazło się tu m.in. połączenie pomiarów stykowych części na CMM oraz bezstykowych, za pomocą skanującej głowicy laserowej umieszczonej na robocie.

Pan dr André Egbert z firmy Waygate Technologies zaznajomił obecnych z historią firmy oraz jej produktami, którymi są tomografy rentgenowskie oraz kabiny X-ray. Podczas zajęć praktycznych wykonano prześwietlanie kilku próbek, pokazując na żywo, jak wygląda proces doboru parametrów, akwizycji danych, rekonstrukcji oraz obróbki wyników. Wszystkie te działania wykonane zostały przez Pana Gerharda Zachera, inżyniera aplikacji z firmy Waygate Technology, na tomografie Phoenix V|tome|x S240, który został wyposażony w dwa różne źródła promieniowania (240 kV oraz 180kV).

Pan Grzegorz Kaczmarczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej wykorzystał swoją prezentację do zobrazowania szerokiego wachlarza aplikacji realizowanych przez AGH z wykorzystaniem tomografu komputerowego Phoenix V|tome|x M300. Według Pana Kaczmarczyka tomograf dostarczony przez ITA będący w posiadaniu uczelni jest bardzo obciążony, a w badaniach często wykorzystywany jest dodatkowy stolik umożliwiający obciążanie z jednoczesnym podgrzewaniem lub chłodzeniem próbek.

 

Uczestnicy wzięli udział w czterech cyklach zajęć warsztatowych, które dotyczyły obszarów skanowania 3D oraz tomografii komputerowej.

Pierwszy dzień zakończył nieoficjalny wieczór, będący dalszą okazją do dyskusji i wymiany myśli na temat informacji pozyskanych podczas konferencji. Drugi dzień rozpoczął się od kolejnych zajęć praktycznych, które stanowiły kontynuację tych z dnia poprzedniego. Niektórzy z uczestników mogli skupić się w tym czasie na tematach, które najbardziej ich zainteresowały, a inni mogli zobaczyć, jak wyglądają ich próbki prześwietlone z wykorzystaniem tomografu Phoenix V|tome|x S240.

Pan Radosław Kubacki z firmy ITA w prezentacji: „Podstawy teoretyczne tomografii przemysłowej” przybliżył zasady przyświecające pracy tomografu komputerowego, ze szczególnych uwzględnieniem warunków, które należy spełnić, aby uzyskane dane były pozbawione tzw. artefaktów. Bardzo ciekawe były też slajdy pokazujące zależności jakości uzyskiwanych skanów od wielkości plamki w ognisku, mocy źródła promieniowania. Podczas zdalnego połączenia z laboratorium Waygate Technology w Wunstorfie (Niemcy) uczestnicy mogli zobaczyć na żywo urządzenie Phoenix Speed|scan HD, zaznajomić się z jego budową oraz poznać możliwości pomiarowe.

Pan Alexander Drothen z firmy Jenoptik – OTTO Vision podzielił się z obecnymi swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem skanera 3D, FLEX-3A przeznaczonym do pomiarów małych, precyzyjnych przedmiotów. Podczas warsztatów uczestnicy mogli zobaczyć zautomatyzowany proces pomiarowy małych przedmiotów. 

Należy podkreślić, że prezentacje sprowokowały uczestników do ożywionych i ciekawych dyskusji, co bardzo ucieszyło organizatorów, którzy zrobią wszystko, aby kolejne edycje tej konferencji zostały utrzymane na co najmniej tym samym poziomie merytorycznym. Zorganizowanie konferencji w Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach okazało się dobrą decyzją. Ciekawa architektura, olbrzymie postindustrialne wnętrze oraz oryginalne wyposażenie wpłyneły na niepowtarzalny klimat konferencji.

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com