koszyk
Start Baza wiedzy Systemy narzędziowe Toro-X - Specjalista do frezowania kształtów 3D z dużymi prędkościami (HSM)

Frez Toro-X został zaprojektowany z myślą o obróbce trójwymiarowych kształtów form i matryc z dużymi prędkościami skrawania (HSM). W tej dziedzinie frez Toro-X potrafi okazać w pełni swój potencjał. Narzędzia z serii Toro-X są wykorzystywane gdy wymagana jest znaczna wydajność objętościowa obróbki z dużą prędkością posuwu i szerokością frezowania, której konwencjonalne narzędzia nie są w stanie zapewnić. Frezy Toro-X są szczególnie przydatne do obróbki zgrubnej oraz półwykończeniowej form i matryc. Ponadto, można za ich pomocą wykonać obróbkę wykończeniową z wysoką dokładnością. Zakres obrabianych materiałów zawiera wszystkie zahartowane stale z przedziału 42 do 60 HRC. Obróbka zgrubna takich materiałów do konturu bliskiego finalnemu może być przeprowadzona z najwyższą efektywnością. Pole zastosowań tych narzędzi obejmuje poza matrycami i formami także dokładną obróbkę elementów z twardych i wytrzymałych gatunków stali.

Przewaga nad konwencjonalnymi typami narzędzi leży we wzroście produktywności, mniejszych kosztach narzędziowych oraz korzystnej relacji ceny do jakości podczas operacji obróbki zgrubnej. Nieco wyższy koszt w stosunku do konwencjonalnych frezów torusowych jest kompensowany przez znacznie dłuższą żywotność narzędzia. Nowa generacja narzędzi Toro-X stanowi perfekcyjną kombinację gatunku węglika, geometrii krawędzi skrawających oraz pokrycia, czyli elementów decydujących o jego funkcjonownaniu.

Zalety rozwiązania:

 • znacząco niższe koszty obróbki elementu, dzięki dużej prędkości posuwu przy zachowaniu dużej głębokości i szerokości frezowania,
 • niższy udział kosztów narzędziowych, dzięki ograniczeniu zużycia ściernego narzędzia,
 • duża uniwersalność - możliwe stosowanie do obróbki zgrubnej, półwykończeniowej i wykończeniowej,
 • większa żywotność i niezawodność oraz wynikająca z nich rzadsza kontrola oraz wymiana narzędzi

Innowacje i technologie w narzędziach Toro-X

1. HM-XT wyjątkowo twardy gatunek węglika

 • zwiększona odporność na zużycie ścierne
 • zapewnia dobrą udarność zabezpieczającą krawędzie skrawające przed wykruszeniem

2.  Wysoka dokładność wykonania narzędzia

 • pozwala na uzyskanie finalnego kształtu elementu

3. Duża dokładność promienia

4. Wysoka dokładność wykonania nrzędzia

 • zapewnia zwiększoną odporność na zużycie ścierne
 • chroni narzędzie przed zużyciem termicznym 

5. Wytrzymała krawędź skrawająca

 • zmniejszone ryzyko wykruszenia krawędzi 

6. Specjalnie wykończona krawędź skrawająca

 • wzmocnienie ostrza poprzez likwidację karbów
 • redukcja niewykorzystanego naprężenia na krawędzi skrawającej 

Unikalny charakter Frezu Toro-X

Specjalny gatunek węglika spiekanego oraz twarde pokrycie dedykowane do obróbki stali zahartowanych z dużymi prędkościami skrawania efektywnie ograniczają wzrost zużycia ściernego. Ponadto, ryzyko wykruszenia krawędzi skrawającej zostało znacząco zredukowane dzięki dodatkowym zabiegom wykańczającym (kondycjonowaniu).

Frez Toro-X różni się od konwencjonalnych frezów torusowych:

 • mniejszy kąt linii śrubowej
 • twardszy gatunek węglika
 • pokrycie o dużej twardości i odporności termicznej
 • oryginalne kondycjonowanie krawędzi skrawających. Geometria Toro-X gwarantuje najwyższą możliwą stabilność pracy narzędzia
Wzmocnienie krawędzi skrawającej

Poprawa jakości elementu obrabianego

Solidna, sztywna geometria narzędzia umożliwia uzyskanie dużej dokładności wykonania elementu obrabianego. Precyzyjnie wykonany promień naroża (tolerancja 0/+0,015) pozwala na obróbkę zgrubną z pozostawieniem niewielkiego, równomiernego naddatku na obróbkę wykończeniową. Ponadto pozwala także na przeprowadzenie obróbki półwykończeniowej i wykończeniowej.

Większa wydajność

Niewielki kąt linii śrubowej pozwala na zwiększenie grubości ostrza bez zmiany przestrzeni koniecznej do odprowadzenia wiórów. Dzięki wzmocnieniu ostrza, narzędzie jest bardziej stabilne i pozwala na przeniesienie większych sił skrawania. W porównaniu do konwencjonalnych frezów możliwe jest zwiększenie głębokości i szerokości frezowania. Stosowana wartość posuwu podczas obróbki zgrubnej jest do 100% wyższa niż dla narzędzi konwencjonalnych.

Różnica w szerokości ostrzy dla różnych kątów nachylenia krawędzi skrawającej przy tej samej głębokości rowka wiórowego

Dzięki wysokiej niezawodności procesu obróbki oraz dużej wydajności objętościowej obróbki, można obrobić większe powierzchnie za pomocą jednej ciągłej operacji. Redukuje to ilość koniecznych inspekcji stanu narzędzia w trakcie frezowania oraz ogranicza ilość wymian narzędzia.

Seria Toro-X obejmuje frez dwóch rodzajów wysięgów – 3xd i 6xd. Narzędzia oferowane są z promieniami zaokrąglenia naroża od R0,2 do R2. Chcąc zachować jak największą dokładność obróbki, frezy oferowane są wyłącznie z chwytem cylindrycznym prostym.

Porównanie prędkości posuwu

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com