koszyk
Start Baza wiedzy Systemy narzędziowe Innowacyjne frezy Sphero-CVD firmy FRAISA

Dzięki dużej twardości i wytrzymałości na ścieranie węglik spiekany jest coraz częściej wykorzystywany, jako materiał narzędziowy w przemyśle obróbki plastycznej metali. Do tej pory wykonanie oprzyrządowania z węglików spiekanych wiązało się z koniecznością wykorzystania obróbki EDM, teraz można ją wyeliminować stosując frezy z ostrzami diamentowymi firmy FRAISA. Innowacyjne frezy Sphero-CVD firmy FRAISA to narzędzia specjalnie zaprojektowane do zgrubnej oraz wykończeniowej obróbki węglików spiekanych. Ich zastosowanie pozwala na wdrożenie nowych strategii i zmianę podejścia do obróbki węglika. Narzędzia wyposażone w ostrza z syntetycznego diamentu uzyskiwanego w technologii chemicznego osadzania fazy gazowej (CVD), charakteryzują się nadzwyczajną odpornością na zużycie ścierne przewyższając narzędzia z pokryciem diamentowym w dziedzinie wydajności i niezawodności w obróbce węglików spiekanych.

Dzięki koncepcji opracowanej w firmie FRAISA ostrza diamentowe zachodzą poza wierzchołek, co sprawia, że obróbka frezem Sphero CVD jest niezwykle stabilna. Dokładność i jakość wykonania krawędzi skrawającej gwarantuje zastosowanie pikosekundowego lasera impulsowego do jej wykończenia. Równomierność i niskie tempo zużycia ostrzy podczas obróbki węglików spiekanych o twardości do 1600 HV (około 92 HRA) jest możliwe dzięki homogenicznej, pozbawionej wtrąceń, strukturze syntetycznego diamentu. Pozwala to na długo zachować dokładność odwzorowywanego kształtu kuli i promienia narzędzia, a skutkuje zmniejszonym nakładem pracy na obróbkę wykończeniową. Kombinacja tych cech czyni frez kulisty Sphero-CVD firmy Fraisa wydajnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem do obróbki węglików spiekanych.

Cechy:

 • odporny na ścieranie materiał: dzięki zastosowaniu czystego, syntetycznego diamentu (CVD)
 • wysoka wydajność obróbki: znaczna wydajność objętościowa dzięki dużym posuwom i głębokości skrawania
 • długa żywotność narzędzia: dzięki najnowocześniejszej technologii laserowej użytej do kształtowania ostrza
 • niższe koszty: mniejsze zużycie narzędzi oraz redukcja czasu pracy maszyn
 • większa elastyczność: większa ekonomiczność procesu od obróbki elektroerozyjnej
 • technologia przyjazna środowisku i efektywna energetycznie: brak zapotrzebowania na chłodziwo i większa efektywność energetyczna

Innowacje i technologie w narzędziach Sphero-CVD

1. Duża dokładność wykonywania

 • dokładność promienia

2. Dokładne wykończenie krawędzi skrawającej przy pomocy pikosekundowego lasera impulsowego

 • dokładność wykonania krawędzi skrawającej

3. Jednolita odporność krawędzi skrawającej na obciążenia podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej węglików

4. Ultra-twardy materiał narzędziowy 

 • czysty, syntetyczny diament uzsykany metodą CVD o nadzwyczajnej twardości i odporności na ściskanie
 • duża żywotność i stabilność wymiarowa narzędzi

5. Kąt linii śrubowej oraz kąt natarcia 

 • dobór geometrii narzędzia i jego wykonanie umożliwiają stabilną obróbkę węglików spiekanych

Duża wydajność obróbki

Niezwykle wytrzymała kombinacja diamentu i węglika spiekanego umożliwia optymalną absorbcję sił skrawania, a co za tym idzie dużą wydajność obróbki. W związku z tym Sphero-CVD stanowi wydajne i uzasadnione ekonomicznie narzędzie do obróbki zgrubnej prostych, jak i skomplikowanych kształtów. Sphero-CVD sprawia, że węglik spiekany dołącza do grupy materiałów, których obróbka skrawaniem staje się opłacalna, dając znaczne możliwości przedsiębiorstwom wytwarzającym oprzyrządowanie z tego materiału.

Duża żywotność i dokładność

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii – pikosekundowego lasera impulsowego opracowanego specjalnie do obróbki ostrzy diamentowych, uzyskano dużą dokładność wykonania ostrza w pełnym jego zakresie. Skutkuje to większą dokładnością obróbki elementu. Ponadto, jakość otrzymanej krawędzi pozwala uzyskać równe, przewidywalne zużycie narzędzia w pełnym zakresie ostrza.

Charakterystyka zużycia
Zużycie na wierzchołku narzędzia po 30 minutach pracy
Zużycie na wierzchołku narzędzia po 60 minutach pracy

Niższe koszty wytwarzania

Twardość diamentowego ostrza zapewnia odpowiednią żywotność narzędzia, a stosowna geometria ogranicza ryzyko jego wykruszenia. Dzięki tym właściwościom możliwe jest frezowanie nawet twardszych gatunków węglika spiekanego, a co za tym idzie zastąpienie czaso- oraz energochłonnej obróbki elektroerozyjnej, a wraz z nią kosztownego i uciążliwego wytwarzania elektrod grafitowych.

Frezowanie zamiast obróbki elektroerozyjnej

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com