koszyk
Start Baza wiedzy Systemy narzędziowe Frezy Multicut XF - narzędzia technicznie doskonałe

Nowy wymiar obróbki wykończeniowej

Nowe frezy Multicut XF są stosowane do wydajnej obróbki wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wykonania oraz wysoka jakość powierzchni. W tych obszarach narzędzia Multicut XF osiągają poziom niedostępny dla standardowych frezów do obróbki wykończeniowej, umożliwiają optymalizację procesów obróbki, a nawet pozwalają wyeliminować proces szlifowania. Narzędzia z rodziny Multicut XF wyróżniają się bardzo dużym kątem wzniosu linii śrubowej ostrzy (λ = 65°) oraz niestandardową dla tego typu narzędzi, nieparzystą liczbą krawędzi skrawających. Dzięki tej specyficznej geometrii amplituda sił skrawania podczas obróbki jest zredukowana do minimum, a praca jest niezwykle cicha, stabilna oraz wolna od drgań. Jak powszechnie wiadomo, powstałych na skutek drgań śladów, które pozostają na powierzchni po obrób- ce wykończeniowej, nie da się już poprawić. Frezem Multicut XF można wykończyć powierzchnię bezpiecznie, a ryzyko związane z wpływem wibracji jest w tym przypadku niewielkie.

frezy Multicut XF

Zalecane prędkości posuwu frezu Multicut XF są niejednokrotnie o 50% większe w stosunku do standardowych narzędzi do obróbki wykończeniowej (rys. 1). Ponadto Multicut XF umożliwia przeprowadzenie obróbki wykończeniowej w jednym zabiegu, co pozwala na redukcję kosztów maszynowych o kolejne 30%. Multicut XF – dzięki asymetrycznej podziałce, nadzwyczajnej stabilności pracy oraz specjalnemu gatunkowi węglika o twardości 1950 HV – charakteryzuje się dłuższą żywotnością niż narzędzia konkurencyjne. Duży kąt linii śrubowej sprawia, że zużycie rozkłada się na wyjątkowo długiej krawędzi skrawającej. Umożliwia to przedłużenie czasu życia narzędzia o 50% i obniża koszty narzędziowe o ponad 30%.

Multicut XF to: 

  • najwyższa dokładność obróbki,
  • perfekcyjna jakość frezowanych powierzchni,
  • możliwość eliminacji procesu szlifowania,
  • bezpieczeństwo obróbki,
  • minimalizacja drgań,
  • skrócenie czasu obróbki,
  • mniejsze koszty produkcji

Multicut XF może być wielokrotnie regenerowany. Odtworzenie jego charakterystycznej, złożonej mikro- i makrogeometrii wymaga specjalistycznej wiedzy. Oryginalną jakość frezu zapewnia usługa regeneracji narzędzi ReTool® firmy Fraisa.

Rys. 1. Porównanie zalecanych prędkości posuwu dla standardowego frezu oraz Multicut XF; materiał obrabiany: stal o wytrzymałości Rm = 1000 N/mm2, obróbka bez chłodzenia
Rys. 2. Porównanie parametru chropowatości Ra powierzchni obrobionej węglikowym frezem wykończeniowym oraz wysokiej klasy frezem wykończeniowym Multicut XF firmy Fraisa.

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com