koszyk
Start Baza wiedzy Systemy narzędziowe Fraisa ArCut X - perfekcyjna obróbka pięcioosiowa

Firma Fraisa opracowała nową, innowacyjną serię frezów do obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych. Frezy baryłkowe ArCut X pozwalają przezwyciężyć ograniczenia standardowych frezów kulistych i zaoszczędzić do 90% czasu obróbki. Popularną metodą obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych jest wykorzystanie frezów kulistych, jednakże z uwagi na konieczność dużego zagęszczenia ścieżek w celu uzyskania dobrej jakości powierzchni elementu obrabianego jej wydajność jest mocno ograniczona. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie obrabiarek pięcioosiowych, nowoczesnego oprogramowania CAM oraz nowej serii frezów baryłkowych ArCut X firmy Fraisa.

ArCut X to seria frezów firmy Fraisa z promieniami zaokrąglenia profilu części roboczej sięgającymi do 1000 mm.

Dzięki tego rodzaju konstrukcji możliwe jest stosowanie dużo szerszych odstępów pomiędzy ścieżkami narzędzia bez znaczącego wpływu na wysokość nierówności profilu. Rezultatem tego jest dokładnie wykonany element, o doskonałej jakości powierzchni, wykonany w dużo krótszym czasie niż podczas obróbki standardowym frezem kulistym. Pozwala to, nie tylko skrócić czas obróbki, ale również zmniejszyć nakład pracy poświęcony na polerowanie elementu. Swoją funkcję ma również czoło frezu zakończone kuliście lub torusem, które można wykorzystać do obróbki wykończeniowej krawędzi wewnętrznych, bądź w innym wariancie narzędzia – dna wnęki. Innowacyjna konstrukcja frezów ArCut X umożliwia osiągnięcie dużej wydajności obróbki jednocześnie zachowując doskonałą jakość powierzchni i stanowi interesujące rozwiązanie przy wykańczaniu powierzchni
swobodnych.

Przewaga ArCut X nad typowym frezem kulistym prezentuje się następująco:

  • dokładne wykonanie narzędzi - wąski przedział tolerancji w pełnym zakresie części roboczej (± 5 μm dla narzędzi o mniejszych średnicach i ± 10 μm dla pozostałych frezów), umożliwia uzyskanie dokładnie obrobionego konturu
  • szeroki zakres zastosowań: obróbka form i matryc, przemysł lotniczy, wytwarzanie form do produkcji opon, obróbka wirników oraz łopatek turbin
  • kuliste zakończenie narzędzia umożliwia obróbkę wykończeniową wewnętrznych krawędzi wnęk
  • duży promień na powierzchni bocznej narzędzia pozwala na zastosowanie dużej odległości pomiędzy ścieżkami narzędzia
  • znacznie większej niż przy użyciu standardowego frezu kulistego
  • geometria narzędzia pozwala na uniknięcie powstania efektu schodków na ściancek
  • krótkie, sztywne narzędzie zapewnia dużą stabilność pracy
  • obniżenie kosztów obróbki: doskonała jakość powierzchni uzyskana w czasie krótszymdo 90%
  • niższe koszty narzędzi: Mniejsze zużycie narzędzi dzięki zaangażowaniu dłuższego odcinka krawędzi skrawającej oraz możliwość ich regeneracji i ponownemu pokryciu dzięki usłudze Fraisa ReTool®

Dzięki tym cechom frezy ArCut X firmy FRAISA pozwalają na skrócenie czasu obróbki wykończeniowej nawet o 90% w stosunku do frezowania standardowym frezem kulistym, a co za tym idzie oszczędności czasu i pieniędzy oraz pełne wykorzystanie możliwości obrabiarek pięcioosiowych oraz zaawansowanego oprogramowania CAM.

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com