koszyk
Start Baza wiedzy Systemy narzędziowe FLEX-CLAMP i X-PAD

Firma MATRIX produkuje rozwiązania służące do mocowania oparte na polach pinów, mające zastosowanie w obróbce, montażu oraz metrologii. Rozwiązania X-CLAMP oraz X-PAD z serii MATRIX AUTOMATION stanowią kolejny etap rozwoju produktów firmy MATRIX, tym razem przeznaczonych do elastycznych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.

Zasada działania matrycy pinów

Pod wpływem nacisku mocowanie firmy MATRIX dostosowuje się do kształtu mocowanego elementu. Po umieszczeniu części w żądanym położeniu piny są blokowane. Każda z matryc pinów tworzy od tego momentu mocowanie odwzorowujące kształt powierzchni styku. Pozwala to na ustalenie w określonej pozycji przedmiotów o nieforemnych, skomplikowanych kształtach, których mocowanie w tradycyjny sposób byłoby niemożliwe bądź wymagałoby przyłożenia punktowo dużej siły. W przypadku rozwiązań Matrix skomplikowana powierzchnia kontaktu działa na korzyść, uniemożliwiając przemieszczanie się elementu w wielu osiach. Ponadto nie tylko pozwala na zastosowanie dużo mniejszej siły nacisku, ale dzięki kontaktowi w wielu punktach rozkłada nacisk na większej powierzchni, co ułatwia mocowanie elementów mniej sztywnych bądź o delikatnej powierzchni. Do bardzo delikatnych elementów można zastosować piny z końcówkami z poliamidu, które jeszcze lepiej chronią przed odkształceniem czy zarysowaniem.

System MATRIX AUTOMATION

W obliczu rozpowszechniania się automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych firma MATRIX przedstawiła produkty zaprojektowane z myślą o tej grupie zastosowań pod nazwą MATRIX AUTOMATION. FLEX-CLAMP, czyli sterowane pneumatycznie szczęki wyposażone w pole pinów 30×79 mm o wszechstronnym zastosowaniu jako zakończenie chwytaka robota, podpory itp. W połączeniu z chwytakiem sprawia, że można za jego pomocą przenosić przedmioty o różnych kształtach i manipulować nimi, co pozwala ograniczyć ilość stosowanego oprzyrządowania. Różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami chwytanego elementu bądź niedokładności jego wstępnego położenia mają ograniczony wpływ na bezpieczeństwo mocowania, ponieważ piny dopasują się do powierzchni, do której zostaną przyłożone.

 

Moduł MATRIX FLEX-CLAMP sterowany pneumatycznie
Rys. 1. System MATRIX dzięki matrycy pinów ułatwia produkcję różnorodnych części na jednej linii produkcyjnej. Sterowanie pneumatyczne umożliwia jego zastosowanie w automatyzacji produkcji

MATRIX FLEX-CLAMP w podstawowym trybie pracy zapewnia pasywną blokadę położenia pinów z siłą 1 kN, a więc nawet w przypadku utraty ciśnienia w sieci sprężonego powietrza FLEX-CLAMP utrzyma kształt i nie wypuści mocowanego elementu. Dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo osób, sprzętu i procesu. Gdy przenoszone są większe i cięższe elementy, siła blokady pinów może zostać pneumatycznie zwiększona do 4 kN, co rozszerza zakres zastosowania urządzenia. FLEX-CLAMP jest również przystosowany do podłączenia czujników monitorujących stan pinów – to rozwiązanie umożliwia automatyczne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości mocowania. X-PAD PNEUMATIC to element systemu MATRIX AUTOMATION pełniący funkcję podpory. Można go wykorzystać w transporcie, montażu, znakowaniu laserowym czy pomiarach elementów. Aby zabezpieczyć powierzchnię przenoszonych elementów, końcówki pinów mają nasadki z tworzywa sztucznego. Podobnie jak FLEX-CLAMP także X-PAD jest przystosowany do zamontowania czujników do monitorowania stanu pinów.

Korzyści ze stosowania rozwiązań MATRIX

  • mocowanie elementów o skomplikowanych, trudnych do uchwycenia kształtach,
  • duża elastyczność zastosowań – jedno mocowanie do różnych elementów,
  • pewność mocowania niezależnie od dokładności wykonania przedmiotu,
  • pasywne mocowanie elementu – niewrażliwość na zanik ciśnienia sprężonego powietrza,
  • tryb aktywnego wzmocnienia (boost) do ciężkich przedmiotów,
  • nakładki z tworzywa, aby chronić delikatne powierzchnie,
  • możliwość zwiększenia powierzchni mocowania poprzez łączenie w zespoły,
  • monitorowanie stanu mocowania za pomocą czujników.

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com