koszyk
Start Baza wiedzy Skanowanie 3D Usługi skanowania 3D – pomiary na podstawie danych uzyskanych ze skanerów 3D

Kolorowa mapa odchyłek

Chcąc zmierzyć cześć na podstawie skanu 3D mamy kilka możliwości wykonania takiej analizy. W zależności od wymagań konstrukcyjnych, etapu produkcji na którym wykonujemy pomiar czy czasu w jakim chcielibyśmy uzyskać wyniki, możemy zdecydować się na daną metodę. Do wyboru mamy prosty i szybki pomiar w formie kolorowej mapy odchyłek, pomiar konkretnych cech geometrycznych liniowych i kątowych a także pomiar odchyłek kształtu i położenia - GD&T i GPS. Kolorowa mapa odchyłek pozwala w szybki i prosty sposób zwizualizować wszelkie odchyłki kształtu części w porównaniu do nominalnego modelu CAD lub do skanu 3D części referencyjnej. Odchyłka jest obliczana dla każdego punktu pomiarowego zebranego przez skaner 3D. Wyniki przedstawione są w bardzo przejrzystej formie, gdzie na model 3D zostaje nałożona tekstura, w której każdy kolor odpowiada danej wartości odchyłki. Kolory zimne (niebieski, fioletowy) wyznaczają miejsca, gdzie punkty pomiarowe znajdują się pod powierzchnią modelu nominalnego, czyli gdzie jest za mało materiału lub gdzie element jest wygięty do wewnątrz bryły. Kolory ciepłe (żółty, pomarańczowy, czerwony), analogicznie, wskazują miejsca, gdzie punkty pomiarowe znajdują się ponad powierzchnią modelu nominalnego lub siatki referencyjnej, a więc gdzie jest naddatek materiału lub gdzie dana powierzchnia jest odgięta na zewnątrz bryły. Miejsca, które znajdują się w zakresie tolerancji mają kolor zielony. Skalę i jej zakres możemy dowolnie edytować, aby dostosować ją do poziomu odkształceń lub do wymaganych tolerancji.

Rys. 1 Kolorowa mapa odchyłek w programie PolyWorks Inspector™

Pomiary wymiarów liniowych i kątowych

Pomiar prostych cech geometrycznych takich jak odległości, kątów, średnic czy promieni, wykonywany jest na podstawie dokumentacji 2D dostarczonej przez klienta. Mając rysunek 2D i informację, które cechy mają być zweryfikowane tworzony jest program pomiarowy. W pomiarze uwzględniane są również tolerancje wymiarów (jeśli są podane). Dzięki temu, na pierwszy rzut oka widać czy dany wymiar spełnia wymagania konstrukcyjne.

Pomiary wszystkich cech prezentowane są formie graficznej, gdzie pokazane jest miejsce wyznaczenia danego wymiaru, oraz w formie tabelarycznej (Rys.3) gdzie widoczne są wszystkie parametry cechy takie jak: wartość nominalne, wartość zmierzona, wartość odchyłki, tolerancja, informacja czy wymiar jest w tolerancji, ewentualna wartość o ile została przekroczona tolerancja.

Rys. 2 Dokumentacja 2D z cechami pomiarowymi
Rys. 3 Raport pomiarowy wymiarów liniowych

Pomiary odchyłek kształtu i położenia (GD&T i GPS)

Oprócz prostych wymiarów liniowych, można również zmierzyć wszystkie cechy tolerancji geometrycznych jak:

1. Tolerancje kształtu:

  • prostoliniowość
  • płaskość
  • okrągłość
  • walcowość

2. Tolerancje kierunku

  • równoległość
  • prostopadłość
  • nachylenie

3. Tolerancja położenia

  • pozycja
  • współosiowość
  • symetria

4. Tolerancja bicia

5. Tolerancja bicia całkowitego

6. Odchyłka kształtu

7. Odchyłka profilu (zarysu)

Te cechy również wyznaczane są na podstawie dokumentacji 2D (Rys. 2) dostarczonej przez klienta . Prezentacja wyników pomiarowych jest taka sama jak w przypadku wymiarów liniowych, czyli w formie graficznej oraz tabelarycznej.

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com