koszyk
Start Baza wiedzy Automatyka pomiarowa i inspekcyjna Kontrola złożenia (równoległość, prostopadłość)

Kontrola lub weryfikacja montażu jest niekiedy konieczna w przypadku odpowiedzialnych konstrukcji. Podczas łączenia dwóch części może zaistnieć wymóg, aby połączenie ściśle spełniało warunki prostopadłości lub równoległości. Wielokanałowy system czujników może zapewnić informacje na ten temat zarówno podczas pierwszego montażu, jak i później w trakcie działania konstrukcji w linii produkcyjnej.

Do sprawdzenia równoległości lub prostopadłości montowanych elementów wymagane są przynajmniej trzy czujniki. Powinny być one zainstalowane w taki sposób, aby ich sygnały wyjściowe były sobie równe, gdy część jest złożona poprawie. Porównanie sygnałów wyjściowych pozwala operatorowi, lub systemowi przetwarzania danych stwierdzić, który punkt czujnik nie jest na swoim miejscu. Dokładna informacja zwrotna pozwala operatorowi odnaleźć miejsce, w którym położenie elementu musi zostać poprawione.

Do tego typu zastosowań nadają się czujniki wiroprądowe i pojemnościowe. Wybór czujnika zależy od rodzaju badanego materiału, wymaganej dokładności, oraz przeznaczonego na ten cel budżetu.

*dokument opracowano na podstawie materiałów firmy Lion Precision - https://www.lionprecision.com/quikapps-assembly-level-and-squareness/

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
fax: +48612225801
created by: montownia.com