koszyk
Start Baza wiedzy Automatyka pomiarowa i inspekcyjna Kompletne systemy automatyki prosto z chmury dla każdego

Firma Vention z siedzibą główną w Montrealu w Kanadzie, to dostawca opartej na chmurze platformy internetowej, pozwalająca użytkownikowi na zaprojektowanie, zamówienie z dostawą oraz finalnie złożenie i uruchomienie kompletnych systemów automatyki. Obecny proces projektowania, symulacji, zamawiania i uruchamiania urządzeń przemysłowych jest złożony i powolny. W całym procesie projektowania stosowane są różne specjalizowane programy, zaangażowanych jest wielu inżynierów (np. mechaników, automatyków czy programistów), a także osób odpowiedzialnych za zakupy. Dostawa poszczególnych komponentów, zastosowanych w projekcie, wymaga zaangażowania wielu różnych dostawców, co jest niełatwe i dodatkowo może wydłużyć etap budowania maszyny.

W dzisiejszym dynamicznym świecie produkcyjnym dostosowującym zdolności produkcyjne do zmieniających się wymagań klientów, tempo wprowadzania nowych produktów czy zmian przyspiesza. Ten rytm zmian nie jest zgodny z tradycyjnym sposobem wdrażania technologii automatyzacji procesów produkcyjnych. Aby nadążyć za coraz większymi wymaganiami w tym obszarze, firma Vention opracowała nową kategorię środowiska, oprogramowania MAP (Manufacturing Automation Platform), dzięki któremu dostęp do technologii automatyzacji procesów produkcyjnych jest prostszy i szybszy. Koncentrując się na łatwości użytkowania, system MAP umożliwia każdemu specjaliście z obszaru produkcyjnego dostęp do prostego narzędzia w postaci przeglądarki internetowej, dzięki któremu będzie mógł szybciej automatyzować procesy w swoim obszarze. System MAP łączy cechy wielu systemów oprogramowania inżynierskiego w jedno cyfrowe środowisko, zacierając tym samym granice między światem cyfrowym i fizycznym. Nakład pracy i czas trwania projektu są skrócone z miesięcy do dni, a wynikające z tego oszczędności często przekraczają 40%.

Rozbudowana biblioteka komponentów

Użytkownik pracując w środowisku MAP ma do dyspozycji bibliotekę komponentów zawierającą ponad 1000 pozycji z obszaru automatyki przemysłowej, pogrupowaną w następujące główne obszary:

 • profile konstrukcyjne
 • akcesoria montażowe
 • osprzęt i oprzyrządowanie
 • adaptery montażowe robotów
 • płyty i blaty
 • uchwyty robotów
 • roboty
 • systemy bezpieczeństwa
 • napędy liniowe
 • systemy pneumatyki
 • systemy transportu
 • sterowanie i silniki

Proces projektowania w środowisku MAP

Typowy proces projektowania w środowisku MAP przebiega w czterech następujących po sobie etapach od projektu do wdrożenia – poniżej etapy te zostaną pokrótce opisane.

Projekt – od zdefiniowania wymagań do wyceny projektu.

MAP zapewnia środowisko projektowe opracowane dla projektów z obszaru automatyki przemysłowej. Proces projektowania rozpoczyna się od zdefiniowania zakresu i wymagań projektu. Użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować różne cele czy budżet projektu oraz jego kamienie milowe. Mogą działać jako architekci wysokiego poziomu zautomatyzowanego procesu (np. dyktując kluczowe etapy i czas cyklu projektu) oraz określać różnorodne specyfikacje techniczne, takie jak warunki środowiskowe czy wymagania odnośnie interfejsu między maszyną lub procesem a operatorem (HMI – Human-Machine Interface). Ujęte całościowo, zakres i wymagania generują tzw. „zakres prac”, który tworzy cyfrową mapę drogową dla projektu od pomysłu do uruchomienia. „Zakres prac” może być udostępniany elektronicznie współpracownikom projektu lub automatycznie dodawany do natychmiastowej wyceny lub potwierdzenia zamówienia generowanego w MAP. Następnie użytkownik przekształca te wymagania w pełni funkcjonalny i wyceniony projekt.

Ponieważ system MAP został zbudowany z myślą o automatyce przemysłowej, prace projektowe skupiają się na wyborze i łączeniu poszczególnych komponentów w celu stworzenia kompletnego systemu zwizualizowanego w środowisku 3D. Komponenty automatyki są zazwyczaj modułowe lub typu plug&play. Ponieważ poszczególne podzespoły są wstępnie wybierane pod kątem kompatybilności, system MAP może zawierać inteligentne funkcje projektowe, które nie byłyby możliwe w tradycyjnym oprogramowaniu CAD 3D np. automatyczne łączenie części, rekomendacje części w czasie rzeczywistym, wspomagane konfiguracje komponentów, automatyczne zestawienia materiałów, ceny w czasie rzeczywistym, szacunkowe czasy montażu i inne użyteczne funkcjonalności. Wszystko to przyczynia się do znacznego skrócenia czasu projektowania w porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem 3D. W większości przypadków użytkownicy MAP mogą zaprojektować cały zautomatyzowany system w ciągu 2 do 8 godzin.

Automatyzacja – od symulacji w chmurze do programowania na hali produkcyjnej.

Aby sprawdzić czas cyklu, użytkownicy mogą przeprowadzić symulację maszyny bezpośrednio w przeglądarce internetowej, wykorzystać w tym celu konfigurację systemu wygenerowaną jako projekt 3D. Realistyczną symulację można stosunkowo szybko stworzyć dzięki funkcjonalność cyfrowego dziedziczenia z wybranych komponentów parametrów takich jak np. moment obrotowy silnika czy prędkość liniowa paska zębatego. Inne zmienne, takie jak instrukcje wejścia, wyjścia i ruchu, można zdefiniować za pomocą interfejsu typu przeciągnij i upuść. Dzięki integracji środowiska symulacji ze środowiskiem projektowania 3D użytkownicy końcowi mogą szybko wprowadzać zmiany w projekcie i obserwować wpływ na symulację. Opłacalność projektu może być mierzony na miejscu, a cena sprzętu i czas cyklu maszyny są wyświetlane w MAP. Po weryfikacji, symulację, a także konfigurację systemu można łatwo przenieść z opartego na chmurze systemu MAP do kontrolera ruchu maszyny. W związku z tym tradycyjne granice — między projektowaniem 3D, programowaniem i symulacją, a fizyczną obsługą zautomatyzowanego sprzętu — zostają usunięte. Użytkownicy mogą szybko przechodzić od jednego kroku w projekcie do następnego w tym samym środowisku cyfrowym.

baza-wiedzy-ITA
Projektowanie i symulacja w środowisku MAP

Zamówienie – od wygenerowania wyceny do wysyłki następnego dnia.

Wykorzystując dane z komponentów modułowych, projektu 3D i kont użytkowników, MAP znacznie skraca cykl zamówień. Przejrzystość cen w całym cyklu projektowania oznacza, że użytkownicy mogą pobrać w czasie rzeczywistym kompleksową wycenę. Komponenty przemysłowe, oprogramowanie do obsługi sprzętu i usługi o wartości dodanej, takie jak montaż lub wsparcie przy uruchomieniu, są widoczne natychmiast podczas projektowania. Pracownicy działu zakupów, którzy mogli nie odgrywać żadnej roli w projektowaniu sprzętu, mogą uzyskać dostęp do projektu, aby zakupić i przeprowadzić transakcję online. Dostępnych jest kilka usług wysyłkowych, od dostawy standardowej po wysyłkę następnego dnia. Jak w większości witryn e-commerce, zamówienia może śledzić każdy użytkownik z dostępem do konta zespołu.

baza-wiedzy-ITA
Skrócony proces zamówień poszczególnych modułów systemu

Wdrożenie – od otrzymania zamówienia do kompletnego uruchomienia systemu.

Uruchomienie zautomatyzowanego sprzętu nigdy nie jest łatwe. W tym miejscu zwykle pojawiają się różnego rodzaju problemy, czy to z kompatybilnością poszczególnych komponentów, czy będące wynikiem wyborów dokonanych intuicją. System MAP zmniejsza te zagrożenia. Wszystkie komponenty dostępne w MAP są utrzymywane zgodnie z pewnymi standardami mechanicznymi: wszystkie komponenty automatyki są testowane pod kątem integracji plug & play, a zautomatyzowane wyposażenie zaprojektowane w MAP jest często dostarczane w pojedynczych opakowaniach i można je zmontować za pomocą jednego narzędzia. Ale MAP wykracza poza modułowe komponenty i łatwy montaż. Dostarcza również automatycznie generowane rysunki montażowe, kompletną listę części oraz schematy systemu automatyki, co znacznie upraszcza proces uruchomienia. Uruchomienie i wdrożenie maszyny w miejscu instalacji jest również proste. Jeżeli cała konstrukcja zostanie już zmontowana zgodnie z rysunkami montażowymi, to w następnym kroku należy uruchomić ją: użytkownik instaluje program automatyzacji do sterownika maszyny, który może pobrać bezpośrednio z MAP. Jeśli użytkownik potrzebuje więcej pomocy, zespół wsparcia MAP może zdalnie uzyskać dostęp do pliku projektu i zdalnie połączyć się ze sprzętem (oczywiście po otrzymaniu autoryzacji), aby zapewnić bezpośrednią pomoc.

 

baza-wiedzy-ITA
Proces montażu i urochumienia systemu

Współpraca – skrócenie czasu od projektu do wdrożenia.

Ponieważ wszystkie etapy od projektu do wdrożenia odbywają się w tym samym środowisku cyfrowym, zapisy są dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje. Środowisko MAP eliminuje również czas oczekiwania na przeniesienie projektu z CAD do programowania PLC lub oprogramowania do zarządzania zakupami, co oszczędza czas w trakcie całego przepływu pracy. W całym procesie w poszczególnych fazach, od projektowania do wdrożenia, często uczestniczy wielu użytkowników. Na przykład konstruktor nie zawsze jest nabywcą, a nabywca rzadko wykonuje zlecenie. Każdy użytkownik jednak opiera się na danych pochodzących z poprzedniej fazy. Dzięki środowisku MAP użytkownicy uzyskujący dostęp do portalu swojego zespołu, mogą zobaczyć bieżące i historyczne aktywności, wyszukiwać, przeglądać i otwierać projekty, oraz skonfigurować prawa dostępu swoich współpracowników. Co więcej, chmurowy charakter środowiska MAP ułatwia współpracę nad projektami poprzez wprowadzanie informacji o kolejnych rewizjach i wstawianie komentarzy. Chociaż tak naprawdę ten etap, nie jest oficjalnym krokiem w całym procesie projektowania w środowisku MAP, to jest on kluczowy w łączeniu etapów od projektowania do wdrożenia w jeden wątek cyfrowy.

Środowisko MAP, jako rodzaj oprogramowania, skupiają się na umożliwieniu profesjonalistom produkcyjnym prowadzenia projektów z obszaru automatyki przemysłowej, w sposób prosty i przy niewielkim nakładzie czasu pracy. MAP sprawia, że dostęp do technologii automatyki przemysłowej jest bardziej dostępny nie tylko dla zakładów produkcyjnych o dużej wydajności. Pozwala to, dzięki zastosowaniu modułowej, taniej automatyzacji, zachować konkurencyjność nie tylko fabrykom o wysokim zróżnicowaniu, ale także zapewnia drogę do przekwalifikowania dzisiejszej siły roboczej w przyszłych specjalistów ds. automatyzacji – może to być istotne szczególnie dzisiaj, w dobie powszechnego niedoboru pracowników produkcyjnych. Dzięki platformie internetowej firmy Vention w postaci środowiska MAP, cały proces projektowania kompletnych systemów automatyki przemysłowej może być nie tylko łatwiejszy i szybszy, ale także przyjemny jak zabawa klockami LEGO.

Tekst opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę Vention - https://vention.io/blogs/creating-value-with-a-manufacturing-automation-platform-437

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com