koszyk
Start Baza wiedzy Automatyka pomiarowa i inspekcyjna Kalibracja czujników wiroprądowych

Sterownik ECL 101

Sygnałem wyjściowym z ECL 101 jest napięcie z zakresu 0-10 VDC. Zero woltów występuje w punkcie najbliższym do badanego obiektu, zwanym offsetem. Niniejsza instrukcja opisuje proces ponownej kalibracji dla pierwotnego zakresu czujników z fabrycznymi ustawieniami. Kalibracja dla innego zakresu i/lub przesunięcia (offset) niż oryginalnie fabryczne, będzie miała negatywny wpływ na działanie diod LED zakresu, a także na specyfikację temperaturową i rozdzielczość.

Do kalibracji wymagana jest odpowiednia metoda precyzyjnego ustawienia szczeliny między sondą a badanym obiektem.

 1. Na przednim panelu należy ustawić nastawę Zero w punkcie środkowym (25 obrotów w jednym kierunku i 12 obrotów w przeciwnym spowoduje wycentrowanie nastawy)
 2. Ustaw szczelinę pomiędzy sondą a obiektem na minimum (offset)
 3. Użyj nastawy Calibration Zero na spodzie urządzenia, aby nastawić wyjściową wartość napięcia na 0,00 VDC
 4. Ustaw szczelinę pomiędzy sondą a obiektem badanym w punkcie środkowym
 5. Użyj wzmocnienia kalibracyjnego (Calibration Gain), aby ustawić napięcie na wyjściu na 5,00 VDC
 6. Ustaw szczelinę pomiędzy sondą a obiektem badanym na maksimum
 7. Za pomocą zgrubnej (Calibration Coarse) i dokładnej kalibracji liniowości (Fine Linearity) ustaw napięcie wyjściowe na 10,00 VDC
 8. Powtarzaj kroki 2-7, do momentu w którym dalsza regulacja nie będzie potrzebna ( patrz wskazówka poniżej)

Wskazówka: Podczas ustawiania liniowości, ustaw wyjście na tę samą wartość błędu napięcia, lecz o przeciwnym znaku. Na przykład, jeśli napięcie wyjściowe wynosi 9,950 VDC ustaw je na 10,050 VDC. Ten zabieg zmniejszy ilość iteracji kroków od 2 do 7. Gdy nastawa liniowości zbliży się do 10 VDC, użyj nastawy dokładniej w celu uzyskania precyzyjniejszej kontroli.

Sterownik ECL 130

Sygnałem wyjściowym z ECL 130 jest napięcie z zakresu ±10 VDC. Zero woltów jest środkowym punktem zakresu pomiarowego czujnika, nazywanym punktem równowagi. -10 V występuje w punkcie najbliższym do badanego obiektu. Niniejsza instrukcja opisuje proces ponownej kalibracji dla pierwotnego zakresu czujników z fabrycznymi ustawieniami. Kalibracja dla innego zakresu i/lub przesunięcia (offset) niż oryginalnie fabryczne, będzie miała negatywny wpływ na działanie diod LED zakresu, a także na specyfikację temperaturową i rozdzielczość.

Do kalibracji wymagana jest odpowiednia metoda precyzyjnego ustawienia szczeliny między sondą a badanym obiektem.

 1. Ustaw szczelinę w punkcie równowagi (punkt środkowy zakresu)
 2. Za pomocą nastawy zgrubnej (Coarse) i dokładnej (Fine) ustaw napięcie na wyjściu na 0,000 VDC.
 3. Ustaw szczelinę w najbliższej odległości od badanej powierzchni (najmniejsza szczelina)
 4. Za pomocą nastawy wzmacniacza ustaw napięcie na wyjściu na -10,000 VDC
 5. Ustaw szczelinę na najdalszej odległości od badanej powierzchni (największa szczelina)
 6. Za pomocą zgrubnej i dokładnej kalibracji liniowości ustaw napięcie wyjściowe na 10,000 VDC
 7. Ponieważ nastawy są ze sobą powiązane powtarzaj kroki 1-6 według potrzeb (zobacz wskazówkę)

Wskazówka: Podczas ustawiania liniowości, nastaw wyjście na tę samą wartość błędu napięcia, lecz o przeciwnym znaku. Na przykład, jeśli napięcie wyjściowe wynosi 9,950 VDC nastaw je na 10,050 VDC. Ten zabieg zmniejszy ilość iteracji kroków 1-6. Gdy nastawa liniowości zbliży się do 10 VDC, użyj nastawy dokładniej w celu uzyskania precyzyjniejszej kontroli.

Sterownik ECA 101

Sygnałem wyjściowym z ECA 101 jest napięcie z zakresu 0-10 VDC. Zero woltów występuje w punkcie najbliższym do badanego obiektu, zwanym offsetem.

Do kalibracji wymagana jest odpowiednia metoda precyzyjnego ustawienia szczeliny między sondą a badanym obiektem.

 1. Ustaw szczelinę pomiędzy sondą, a obiektem na minimum (offset)
 2. Na przednim panelu należy ustawić nastawę Zero na 0 VDC napięcia na wyjściu
 3. Ustaw szczelinę pomiędzy sondą, a obiektem na maksimum
 4. Nastaw na przednim panelu wzmocnienie (Gain) na wymagane napięcie wyjściowe (zwykle 10 VDC)
 5. Jeśli napięcie wyjściowe nie przyjmie wymaganej wartości:
 • jeśli napięcie wyjściowe jest poniżej wymaganej wartości, zakres musi zostać zwiększony
 • jeśli napięcie wyjściowe jest powyżej wymaganej wartości, zakres musi zostać zmniejszony

Upewnij się, że napięcie wyjściowe zmienia się w całym zakresie. Istnieją maksymalna i minimalna wartość wielkości szczeliny, po przekroczeniu których sygnał na wyjściu nie będzie ulegał zmianie. Upewnij się, że te wartości nie znajdują się wewnątrz skalibrowanego zakresu.

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com