koszyk
Start Baza wiedzy Automatyka pomiarowa i inspekcyjna Jak zainstalować czujnik etykiet?

Instalacja będzie uzależniona od konstrukcji etykieciarki, na której ma być zainstalowany czujnik, jednak niezależnie od tego podstawowe zasady są takie same.

Wymagania mechaniczne

Pierwszym krokiem jest określenie w którym miejscu na maszynie czujnik ma się znaleźć. Miejsce instalacji czujnika etykiet na maszynie etykietującej powinno zostać określone przez producenta etykieciarki.

Napięcie taśmy

Taśma z etykietami powinna zawsze mieć napięcie i przesuwać się po płytce podstawy czujnika. Jeżeli taśma ma możliwość przemieszczania się w górę i w dół w szczelinie czujnika, wtedy działanie czujnika może ulec pogorszeniu – jest to szczególnie ważne w przypadku ultradźwiękowych czujników etykiet. Aby utrzymać napięcie taśmy oraz jej pozycję na płytce podstawy czujnika, należy odchylić taśmę od jej normalnego, prostego przebiegu, co ilustruje rysunek 1. Podczas montażu czujnika etykiety, należy czujnik zamontować w taki sposób, aby płytka podstawy czujnika odchylała wstęgę od jej przebiegu w prostej linii. To utrzyma napięcie taśmy oraz uniemożliwi przemieszczanie się jej w górę i w dół.

Rys.1 Sposób uzyskania napięcia taśmy na czujniku etykiet.

Wymiary montażowe

Rozróżniamy dwa typy schematów montażowych jeśli chodzi o mechaniczny sposób montażu czujników. Drugi rysunek dotyczy pojemnościowych czujników etykiet,  natomiast trzeci rysunek dotyczy czujnika etykiet ultradźwiękowego, a czwarty rusunek czujnika optycznego. Do oferowanych czujników dostępne są również adaptery montażowe.

Rys. 2 Schemat montażu pojemnościowych czujników etykiet
Rys. 3 Schemat montażu czujnika ultradźwiękowgo LRD8200
Rys. 4 Schemat montażu czujnika etykiet Lion Eye2

Wymagania elektryczne

Złącze po stronie maszyny

Producenci maszyn etykietujących wyposażają je w złącza do których możemy podpiąć nasz czujnik etykiet. Ze względu na to, że każdy producent maszyn etykietujących może mieć różne złącza zainstalowane w maszynie, dlatego wszystkie czujniki etykiet są dostępne bez złącza po stronie maszyny.

Złącze po stronie czujnika

Czujniki etykiet są dostępne w dwóch odmianach konstrukcyjnych: ze złączem z tyłu czujnika lub wyprowadzonym kablem. Złącze w czujnikach etykiet to standardowe 5-pinowe złącza DIN M12, z wyjątkiem czujnika optycznego LionEye2, który wykorzystuje złącze M8. Kable pasujące do tych złączy to standard przemysłowy powszechnie stosowany i łatwo dostępny. Czujniki z wyprowadzonym kablem to czujniki pojemnościowe. Wyprowadzone kable posiadają długość 2m.

Kolory przewodów

Podczas instalacji czujnika etykiet istotne jest właściwe podłączenie poszczególnych przewodów, które określają odpowiednie kolory. Poniższa tabela prezentuje schemat okablowania zarówno czujników ze złączem, jak i czujników z kablem.

Ważna uwaga

Na biegunowość wyjściową pojemnościowego różnicowego czujnika etykiet (LRD2100) ma wpływ kierunek ruchu taśmy z etykietami przez czujnik. Jeśli czujnik ten jest używany w maszynie z dwoma głowicami z przodu i z tyłu etykiety, przewód biegunowości wyjściowej dwóch czujników będzie musiał być podłączony w inny sposób dla każdego z nich - jeden powinien być uziemiony, a drugi podłączony do +V. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji czujnika LRD2100.

+ V zasilanie i masa

Sprawdź w instrukcji obsługi określonego czujnika napięcie robocze. Wszystkie czujniki LRD będą działać przy napięciu 12–24 VDC.

Polaryzacja wyjściowa (przełączanie jasny/ciemny)

Polaryzacja wyjściowa, czasami nazywana przełączaniem jasny/ciemny (Light/Dark), określa, czy wyjście jest aktywne podczas etykiety (przełączanie na ciemny – Dark), czy podczas przerwy między etykietami (przełączanie na jasny – Light). Każdy z trybów będzie działał z większością maszyn do etykietowania, ale jeżeli tryb zostanie zmieniony, to ustawienie „wskaźnika stanu” (ile etykiety mieści się na opakowaniu) będzie wymagało dopasowania. Wiele czujników etykiet działa tylko w jednym trybie. Należy wiedzieć jaki to tryb podczas zamawiania czujnika – należy zamówić czujnik, który ma właściwy tryb dla danej aplikacji. Bardziej zaawansowane czujniki, takie jak wymienione tutaj, pozwalają zmienić polaryzację wyjściową. Pojemnościowe czujniki etykiet LRD2100 i LRD6110 zmieniają tryb poprzez zmianę podłączenia przewodu biegunowości wyjściowej. W czujnikach LRD6300, LRD8200 i LionEye2 można zmienić to za pomocą przycisków regulacji.

Wyjścia NPN i PNP

Większość wyjść jakie posiadają czujniki to wyjścia typu otwarty kolektor (OC), które działają jak przełączniki. Gdy czujnik jest aktywowany przez szczelinę (lub etykietę), przełącznik zamyka się, aby wyzwolić sygnał. Wyjścia NPN są podłączone do masy, natomiast wyjścia PNP do zasilania + V. Kiedy czujnik nie jest aktywowany, wyjście nie jest do niczego podłączone - „pływa”. Większość wejść PLC i innych sterowników wykorzystuje rezystory podciągające (pull-up) dla wyjść NPN i rezystory ściągające (pull-down) dla wyjść PNP. Rezystory te „podciągną” napięcie na wejściu kontrolera w górę (lub w dół), gdy czujnik nie zostanie aktywowany, więc sterownik nie wykryje przypadkowo aktywacji czujnika. Jeśli wejścia kontrolera nie są zaprojektowane dla wyjść typu otwarty kolektor, czujnik i sterownik mogą nie działać niezawodnie. Jednym ze sposobów jest dodanie własnych rezystorów podciągających. Jeśli używasz wyjścia NPN, dodasz rezystor między wyjściem a + V. Jeśli używasz wyjścia PNP, dodasz rezystor między wyjściem a masą. Rezystor 10 kΩ jest zwykle dobrym wyborem. Przy napięciu 24 V, zastosowanie rezystora o wartości mniejszej niż 10 kΩ będzie wiązało się z tym, że będzie on mocno się nagrzewał.

*dokument opracowano na podstawie materiałów firmy Lion Precision - https://www.lionprecision.com/installing-your-label-sensor

Złącze KOLOR PRZEWODU (LRD2100) KOLOR PRZEWODU (PIN)
ORAZ PRZEWODY W LRD6300
UWAGI
+V zasilanie: czerwony brązowy (1)
Wyjście PNP: zielony biały (2)
Masa: czarny niebieski (3)
Wyjście NPN: niebieski czarny (4)
Polaryzacja wyjściowa: brązowy szary (5) nie dotyczy czujnika ultradźwiękowego LRD8200 oraz czujnika optycznego LionEye2. Jeśli jest obecny, ten przewód musi być podłączony do +V lub uziemienia. Niepodłączony może wpłynąć na działanie czujnika.

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
tel: +48612225800 fax: +48612225801
created by: montownia.com