koszyk
Start Baza wiedzy Automatyka pomiarowa i inspekcyjna Błędy centrowania sondy wykrywającej gwint

Ograniczenie błędu centrowania do wartości 0,25 mm zapewnia niezawodne działanie ze wszystkimi sondami i rozmiarami otworów. Większe otwory pozwalają na większy błąd centrowania. Materiały żelazne pozwalają na znacznie większy błąd centrowania niż materiały nieżelazne.

Czujniki gwintu generują różne napięcie wyjściowe dla nagwintowanych i niegwintowanych otworów. Obecność lub brak gwintu jest określana za pomocą różnicy tych napięć. Różnice w napięciu wyjściowym mogą być również spowodowane nie centralnym umieszczeniem sondy w stosunku do kontrolowanego otworu. W celu zapewnienia niezawodnej pracy, zmiany napięcia wynikające z niecentralnego położenia sondy muszą być mniejsze niż zmiany napięcia związane z obecnością lub brakiem gwintu.

Warunki Mechaniczne

Zbyt duże błędy centrowania mogą spowodować, że sonda uderzy w badany obiekt. Wymiary średnicy czujników do pracy z materiałami nieżelaznymi to ok 85% średnicy otworu. Podczas gdy średnica czujnika do pracy z materiałami żelaznymi to ok 65% średnicy otworu. Poniższa tabela przedstawia typowe wymiary średnicy.

Warunki elektryczne

Czujniki gwintu generują różne napięcia wyjściowe dla otworu nagwintowanego i nienagwintowanego. Napięcie progowe jest ustawiane w połowie wartości pomiędzy tymi dwoma napięciami, za pomocą przełącznika (2.5V w przykładzie na poniższym rysunku). System wskazuje brak gwintu, gdy napięcie wyjściowe jest poniżej napięcia progowego.

Gdy sonda nie jest ustawiona centrycznie, wówczas napięcie wyjściowe spada. Aby zapewnić niezawodne działanie, napięcie dla otworu niegwintowanego musi pozostać 0,25V powyżej napięcia progowego (patrz rysunek poniżej).

Materiały żelazne

Różnica napięcia wyjściowego przy obecności/braku gwintu jest znaczna w przypadku materiałów żelaznych. To pozwala na znaczne przesunięcie sondy względem środka otworu, bez wpływu na wyniki. Niecentryczne ustawienie sądy względem otworu rzędu 0,25 mm powoduje zmianę napięcia o 2%-5% wartości różnicy napięć przy obecności/braku gwintu.

Przykładowy wykres zmiany napięcia wyjściowego w zależności od przesunięcia sondy względem środka otworu dla materiałów żelaznych przedstawia poniższy wykres.

Wykresy dla wszystkich sond są dostępne w wersji pdf - pobierz

Materiały nieżelazne

Różnica napięcia wyjściowego przy obecności/braku gwintu jest mała w przypadku materiałów nieżelaznych. Z tego powodu wymagane jest dokładniejsze ustawienie sondy względem środka otworu. Niecentryczne ustawienie sądy względem otworu rzędu 0,25 mm powoduje zmianę napięcia o ok 10%-25% wartości różnicy napięć przy obecności/braku gwintu.

Przykładowy wykres zmiany napięcia wyjściowego w zależności od przesunięcia sondy względem środka otworu dla materiałów nieżelaznych przedstawia poniższy wykres.

Wykresy dla wszystkich sond są dostępne w wersji pdf - pobierz

*dokument opracowano na podstawie materiałów firmy Lion Precision - https://www.lionprecision.com/thread-sensing-probe-centering-errors/

Typowe wymiary średnicy - materiały żelazne
WYMIARY OTWORU:
SONDA:
SZCZELINA (mm)
M6 x 1
T5BZ
0,88
M7 x 1
T5BZ
1,37
M8 x 1.25
T6BZ
1,31
M8 x 1
T6BZ
1,45
M10 x 1.5
T7BZ
1,65
M10 x 1.25
T7BZ
1,80
M12 x 1.75
T8BZ
2,21
M12 x 1.25
T8BZ
2,44
M14 x 2
T10BZ
2,24
M14 x 1.5
T10BZ
2,49
M16 x 2
T12BZ
2,33
M16 x 1.5
T12BZ
2,58
Typowe wymiary średnicy - materiały nieżelazne
WYMIARY OTWORU:
SONDA:
SZCZELINA (mm)
M5 x .8
T5BZ
0,46
M6 x 1
T6BZ
0,46
M7 x 1
T7BZ
0,46
M8 x 1.25
T8BZ
0,46
M8 x 1
T8BZ
0,60
M10 x 1.5
T10BZ
0,46
M10 x 1.25
T10BZ
0,61
M12 x 1.75
T12BZ
0,46
M12 x 1.25
T12BZ
0,68
M16 x 1.5
T16BZ
0,46
M16 x 2
T16BZ
0,71
MODEL:
SN-08
SN-12
SN-18
Gwint wewnętrzny (musi pasować do sondy):
M8x1 (T5-8)
M12x1 (T10-12)
M18x1 (T16)
Gwint zewnętrzny:
M16x1,5
M22x1,5
M30x1,5
Maksymalne wydłużenie:
8,9 mm
10,4 mm
12,4 mm

Zobacz również

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

logo-ITA
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  60-185 Poznań
fax: +48612225801
created by: montownia.com