koszyk koszyk
Start
Baza wiedzy
Systemy narzędziowe Innowacyjne frezy Sphero-CVD firmy FRAISA

Innowacyjne frezy Sphero-CVD firmy FRAISA

Dzięki dużej twardości i wytrzymałości na ścieranie węglik spiekany jest coraz częściej wykorzystywany, jako materiał narzędziowy w przemyśle obróbki plastycznej metali. Do tej pory wykonanie oprzyrządowania z węglików spiekanych wiązało się z koniecznością wykorzystania obróbki EDM, teraz można ją wyeliminować stosując frezy z ostrzami diamentowymi firmy FRAISA.

Innowacyjne frezy Sphero-CVD firmy FRAISA to narzędzia specjalnie zaprojektowane do zgrubnej oraz wykończeniowej obróbki węglików spiekanych. Ich zastosowanie pozwala na wdrożenie nowych strategii i zmianę podejścia do obróbki węglika. Narzędzia wyposażone w ostrza z syntetycznego diamentu uzyskiwanego w technologii chemicznego osadzania fazy gazowej (CVD), charakteryzują się nadzwyczajną odpornością na zużycie ścierne przewyższając narzędzia z pokryciem diamentowym w dziedzinie wydajności i niezawodności w obróbce węglików spiekanych.

Dzięki koncepcji opracowanej w firmie FRAISA ostrza diamentowe zachodzą poza wierzchołek, co sprawia, że obróbka frezem Sphero CVD jest niezwykle stabilna. Dokładność i jakość wykonania krawędzi skrawającej gwarantuje zastosowanie pikosekundowego lasera impulsowego do jej wykończenia. Równomierność i niskie tempo zużycia ostrzy podczas obróbki węglików spiekanych o twardości do 1600 HV (około 92 HRA) jest możliwe dzięki homogenicznej, pozbawionej wtrąceń, strukturze syntetycznego diamentu. Pozwala to na długo zachować dokładność odwzorowywanego kształtu kuli i promienia narzędzia, a skutkuje zmniejszonym nakładem pracy na obróbkę wykończeniową. Kombinacja tych cech czyni frez kulisty Sphero-CVD firmy Fraisa wydajnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem do obróbki węglików spiekanych.

Zalety:
  • odporny na ścieranie materiał: dzięki zastosowaniu czystego, syntetycznego diamentu (CVD)
  • wysoka wydajność obróbki: znaczna wydajność objętościowa dzięki dużym posuwom i głębokości skrawania
  • długa żywotność narzędzia: dzięki najnowocześniejszej technologii laserowej użytej do kształtowania ostrza
  • niższe koszty: mniejsze zużycie narzędzi oraz redukcja czasu pracy maszyn
  • większa elastyczność: większa ekonomiczność procesu od obróbki elektroerozyjnej
  • technologia przyjazna środowisku i efektywna energetycznie: brak zapotrzebowania na chłodziwo i większa efektywność energetyczna


Innowacje i technologie w narzędziach Sphero-CVD

1 Duża dokładność wykonywania Dokładność promienia
2 Dokładne wykończenie krawędzi skrawającej przy pomocy pikosekundowego lasera impulsowego  Dokładność wykonania krawędzi skrawającej
3 Jednolita odporność krawędzi skrawającej na obciążenia podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej węglików
4 Ultra-twardy materiał narzędziowy  Czysty, syntetyczny diament uzsykany metodą CVD o nadzwyczajnej twardości i odporności na ściskanie 
Duża żywotność i stabilność wymiarowa narzędzi
5 Kąt linii śrubowej oraz kąt natarcia  Dobór geometrii narzędzia i jego wykonanie umożliwiają stabilną obróbkę węglików spiekanych

Duża wydajność obróbki

Niezwykle wytrzymała kombinacja diamentu i węglika spiekanego umożliwia optymalną absorbcję sił skrawania, a co za tym idzie dużą wydajność obróbki. W związku z tym Sphero-CVD stanowi wydajne i uzasadnione ekonomicznie narzędzie do obróbki zgrubnej prostych, jak i skomplikowanych kształtów. Sphero-CVD sprawia, że węglik spiekany dołącza do grupy materiałów, których obróbka skrawaniem staje się opłacalna, dając znaczne możliwości przedsiębiorstwom wytwarzającym oprzyrządowanie z tego materiału.

 

Wióry węglikowe po obróbce frezem Sphero-CVD

 

Duża żywotność i dokładność

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii – pikosekundowego lasera impulsowego opracowanego specjalnie do obróbki ostrzy diamentowych, uzyskano dużą dokładność wykonania ostrza w pełnym jego zakresie. Skutkuje to większą dokładnością obróbki elementu.

Ponadto, jakość otrzymanej krawędzi pozwala uzyskać równe, przewidywalne zużycie narzędzia w pełnym zakresie ostrza.

Efektywny promień Sphero-CVD

 

Charakterystyka zużycia
Zużycie na wierzchołku narzędzia
po 30 minutach pracyZużycie na wierzchołku narzędzia
po 60 minutach pracy


 

Niższe koszty wytwarzania

Twardość diamentowego ostrza zapewnia odpowiednią żywotność narzędzia, a stosowna geometria ogranicza ryzyko jego wykruszenia. Dzięki tym właściwościom możliwe jest frezowanie nawet twardszych gatunków węglika spiekanego, 

a co za tym idzie zastąpienie czaso- oraz energochłonnej obróbki elektroerozyjnej, a wraz z nią kosztownego i uciążliwego wytwarzania elektrod grafitowych.

Frezowanie zamiast obróbki elektroerozyjnej

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.


ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
+48612225800 +48612225800 fax: +48612225801

Obserwuj nas