koszyk koszyk
Start
Baza wiedzy
Systemy narzędziowe Frezy Multicut XF - narzędzia technicznie doskonałe

Frezy Multicut XF - narzędzia technicznie doskonałe

Nowy wymiar obróbki wykończeniowej

Nowe frezy Multicut XF są stosowane do wydajnej obróbki wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wykonania oraz wysoka jakość powierzchni. W tych obszarach narzędzia Multicut XF osiągają poziom niedostępny dla standardowych frezów do obróbki wykończeniowej, umożliwiają optymalizację procesów obróbki, a nawet pozwalają wyeliminować proces szlifowania.

Narzędzia z rodziny Multicut XF wyróżniają się bardzo dużym kątem wzniosu linii śrubowej ostrzy (λ = 65°) oraz niestandardową dla tego typu narzędzi, nieparzystą liczbą krawędzi skrawających. Dzięki tej specyficznej geometrii amplituda sił skrawania podczas obróbki jest zredukowana do minimum, a praca jest niezwykle cicha, stabilna oraz wolna od drgań. Jak powszechnie wiadomo, powstałych na skutek drgań śladów, które pozostają na powierzchni po obrób- ce wykończeniowej, nie da się już poprawić. Frezem Multicut XF można wykończyć powierzchnię bezpiecznie, a ryzyko związane z wpływem wibracji jest w tym przypadku niewielkie.

Redukcja kosztów maszynowych

Rys. 1. Porównanie zalecanych prędkości posuwu dla standardowego frezu oraz Multicut XF; materiał obrabiany: stal o wytrzymałości Rm = 1000 N/mm2, obróbka bez chłodzenia


 

 

 

 

Zalecane prędkości posuwu frezu Multicut XF są niejednokrotnie o 50% większe w stosunku do standardowych narzędzi do obróbki wykończeniowej (rys. 1).

Ponadto Multicut XF umożliwia przeprowadzenie
obróbki wykończeniowej w jednym zabiegu, co pozwala na redukcję kosztów maszynowych o kolejne 30%.

Redukcja kosztów narzędziowych

Multicut XF – dzięki asymetrycznej podziałce, nadzwyczajnej stabilności pracy oraz specjalnemu gatunkowi węglika o twardości 1950 HV – charakteryzuje się dłuższą żywotnością niż narzędzia konkurencyjne. Duży kąt linii śrubowej sprawia, że zużycie rozkłada się na wyjątkowo długiej krawędzi skrawającej. Umożliwia to przedłużenie czasu życia narzędzia o 50% i obniża koszty narzędziowe o ponad 30%.

Multicut XF to: 

  • najwyższa dokładność obróbki,
  • perfekcyjna jakość frezowanych powierzchni,
  • możliwość eliminacji procesu szlifowania,
  • bezpieczeństwo obróbki,
  • minimalizacja drgań,
  • skrócenie czasu obróbki,
  • mniejsze koszty produkcji.

 

Najlepsza jakość powierzchni obrabianych elementów

Rys. 2. Porównanie parametru chropowatości Ra powierzchni obrobionej węglikowym frezem wykończeniowym oraz wysokiej klasy frezem wykończeniowym Multicut XF firmy Fraisa (w funkcji czasu obróbki); materiał obrabiany: stal niskostopowa o wytrzymałości Rm = 1000 N/mm2

  

 

 

 

 

Regeneracja

Multicut XF może być wielokrotnie regenerowany.
Odtworzenie jego charakterystycznej, złożonej mikro- i makrogeometrii wymaga specjalistycznej wiedzy. Oryginalną jakość frezu zapewnia usługa regeneracji narzędzi ReTool® firmy Fraisa.

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.


ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
+48612225800 +48612225800 fax: +48612225801

Obserwuj nas