koszyk koszyk
Start
Baza wiedzy
Tomografia komputerowa Często zadawane pytania dotyczące tomografii komputerowej

Często zadawane pytania dotyczące tomografii komputerowej

Tomografia z wiązką stożkową:

Tworzenie trójwymiarowych obrazów przy użyciu mikrotomografii komputerowej rozpoczyna się od akwizycji serii obrazów dwuwymiarowych. Próbka jest stopniowo obracana o pełny kąt 360° z krokiem mniejszym niż 1°. Projekcje zawierają informacje dotyczące położenia i gęstości próbki. Ten zbiór danych jest następnie używany do rekonstrukcji danych przestrzennych.

 

 

 

 

Tomografia z wiązką wachlarzową:

Dla każdego przekroju, rejestrowany jest zbiór profili linii rentgenowskich w czasie stopniowego obrotu próbki o pełny kąt 360° z krokiem mniejszym niż 1°. Te profile linii zawierają informacje dotyczące położenia i gęstości wewnętrznych cech każdego przekroju próbki Te dane są używane do rekonstrukcji obrazu tomograficznego. Poprzez przesuwanie próbki w pionie przez wiązkę wachlarzową i powtarzanie wyżej opisanej procedury, zbiór przekrojów jest kompilowany w celu uzyskania reprezentacji przestrzennej.

 

 

 

Co to jest rozdzielczość wokseli w systemach tomografii komputerowej?

W celu odtworzenia dokładnej rekonstrukcji danych przestrzennych, głębokości i średnicy, próbka powinna pozostawać w polu widzenia stożka/wachlarza promieniowania w czasie całego obrotu o 360°. To również zapewnia, że próbka jest wyświetlana w całosci w każdej projekcji lub linii profilu zarejestrowanej w procesie akwizycji. Powiększenie jest ograniczone średnicą próbki d i szerokością detektora D: M = D/d. Da detektora o wielkości piksela P, daje to rozdzielczość wokseli V = P*d/D.

 

 

Jak działa rekonstrukcja obrazu przestrzennego?

Obraz w tomografii komputerowej jest rekonstruowany przy użyciu trójwymiarowej filtrowanej projekcji wstecznej.

TECHNOLOGIA
Rekonstrukcja 3D w ciągu sekund?
Najnowsza technologia tomografii komputerowej, taka jak moduł velo|CT firmy GE, który staje się standardem systemach tomografii komputerowej phoenix|x-ray wykorzystuje nardzo szybkie jednostki przetwarzania grafiki (GPU) do rekonstrukcji 3D. W zależności od objętości rekonstrukcja zajmuje od kilku sekund do kilku minut zamiast godzin, co sprawia, że tomografia komputerowa staje się skutecznym narzędziem w kontroli produkcji
TECHNOLOGIA
Co to jest ROI w tomografii komputerowej?
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu, próbka powinna pozostawać wewnątrz wiązki stożkowej w czasie całego obrotu o 360°. Przy rygorystycznym stosowaniu tego warunku, ograniczałby on powiększenie, a co za tym idzie możliwą do osiągnięcia wielkość woksela. Zaawansowane algorytmy phoenix|x-ray umożliwiają skanowanie intersującego obszaru (ROI) z wyższą rozdzielczością przy niewielkiej stracie jakości obrazu.

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.


ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
+48612225800 +48612225800 fax: +48612225801

Obserwuj nas