Webinarium Fraisa

Zapraszamy do uczestnictwa w darmowym webinarium organizowanym przez firmę Fraisa poruszającym tematykę wydajnej obróbki zgrubnej stali nierdzewnych oraz stopów niklu...
koszyk
Start Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA zajmuje się kalibracją zaawansowanych przyrządów pomiarowych z zachowaniem bezstronności i zastosowaniem elektronicznego zabezpieczenia wyników. Laboratorium posiada akredytację PCA nr AP 181 i spełnia kryteria wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W laboratorium pracują specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie wzorcowań drogi i siły na maszynach wytrzymałościowych, czujników siły, urządzeń do pomiaru momentu siły, urządzeń do pomiaru chropowatości i konturu, skanerów 3D, urządzeń mierzących elementy obrotowo-symetryczne i folii wzorcowych, optycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych, optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych, optycznych współrzędnościowych projektorów pomiarowych.

Laboratorium działa w stałej siedzibie oraz poza nią i obejmuje następujące dziedziny akredytacji

Siła i moment siły obejmująca wzorcowanie:

 • maszyn wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
 • maszyn wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
 • stanowisk do badania mebli
 • ekstensometrów umieszczonych na maszynach wytrzymałościowych
 • urządzeń technologicznych do sił rozciągających
 • urządzeń technologicznych do sił ściskających
 • urządzeń do pomiaru momentu siły lewoskrętnego
 • urządzeń do pomiaru momentu siły prawoskrętnego

 

Wielkości geometryczne w zakresie pomiarów współrzędnościowych obejmujące wzorcowanie:

 • urządzeń z głowicą pomiarową optyczną mierzącą odległość - współrzędnościowych skanerów optycznych 3D
 • współrzędnościowych systemów pomiarowych  w zakresie optycznych skanerów do elementów obrotowo-symetrycznych
 • optycznych wspołrzędnościowych maszyn pomiarowowych
 • optycznych współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optycznych współrzędnościowych mikroskopów pomiarowych
 • optycznych współrzędnościowych projektorów pomiarowych

 

Wielkości geometryczne w zakresie geometrii powierzchni i kąta obejmujące wzorcowanie:

 • profilometrów stykowych przenośnych i stacjonarnych
 • konturografów

 

Wielkości geometryczne w zakresie długości obejmujące wzorcowanie:

 • folii wzorcowych stosowanych do kalibracji urządzeń do badania grubości powłok.

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla
CMC
Miejsce
dział.
Metoda
pomiarowa
długość
 • folie wzorcowe

(3,5÷800) μm

(800÷1800) μm   

0,51 μm

4,3 μm

S ITA-LW-IT-5.4.8-01
kąt
 • urządzenia do pomiaru
  zarysu kształtu - konturografy
(0 ÷ 180)° (9,2 · 10-5 P ITA-LW-IT-5.4.9-01
długość (geometria powierzchni)
 • profilometry stykowe
Pt: (0 ÷75) μm
Ra: (0,13÷3,2) μm
Rz: (1÷10) μm
Rmax (Rt): (1,13÷10) μm   
0,03 μm
U wzorca + 1% Ra
U wzorca + 1% Rz
U wzorca + 1%
Rmax (Rt)
S, P ITA-LW-IT-5.4.7-01
PN-EN ISO 12179:2002
długość (pomiary współrzędnościowe)

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(WSP) z głowicą pomiarową optyczną
mierzącą odległość

 • współrzędnościowe skanery optyczne
(60÷985) mm (1,25 + 1,25 · L) μm gdzie L w m S, P ITA-LW-IT-5.4.3-01
PN-EN ISO 10360-
8:2014

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP)

 • optyczne skanery do elementów
  obrotowo-symetrycznych
średnica:
(2÷345) mm
długość:
(4÷1200) mm
(0,3 + 0,6 · L) μm
gdzie L w m
(0,6 + 0,7 · L) μm
gdzie L w m
P ITA-LW-IT-5.4.2-01
 • urządzenia do pomiaru zarysu kształtu - konturografy
(0÷75) mm

średnica:
1,1 μm
prostoliniowość:
0,03 μm
odległość:
0,08 μm

(dla wzorców
ceramicznych)

(0,05 + 0,95 · L) μm
gdzie L w m
(dla wzorców
stalowych)

P ITA-LW-IT-5.4.9-01

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP)

 • optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optyczne współrzędnościowe mikroskopy pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz
 • optyczne współrzędnościowe mikroskopy pomiarowe
 • optyczne współrzędnościowe projektory pomiarowe
(0,10 ÷ 750) mm (0,5 + 0,33 · L) μm
gdzie L w m
P ITA-LW-IT-5.4.5-01
siła
 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych
- do sił rozciągających
- do sił ściskających

dla obciążników:
(0,1 ÷ 100) N

dla siłomierzy kontrolnych
klasy 00:
10 N ÷ 250 kN

0,1 %

 

 

0,12 %

P ITA-LW-IT-5.4.1-01
PN-EN ISO 7500-1:2018
 • urządzenia technologiczne

- do sił rozciągających
- do sił ściskających

dla obciążników:
(0,1÷100) N

 

dla siłomierzy kontrolnych
klasy 00:
10 N ÷ 250 kN

0,1 %

 


0,12 %

S, P ITA-LW-IT-5.4.1-04
PN-EN ISO 7500-1:2018
 • ekstensometry (zamontowane
  w maszynach wytrzymałościowych
  do prób statycznych)
(0÷1300) mm 0,15 %
(nie mniej niż 0,5 μm)
P ITA-LW-IT-5.4.6-01
PN-EN ISO 9513:2013-06
moment siły
 • przetworniki momentu siły
 • momentomierze
(0,01÷20) Nm 0,2 % S, P ITA-LW-IT-5.4.4-01

 

 

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego
udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona
jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Zapytaj o wzorcowanie

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń, ale możesz zapisać się do naszego newslettera, a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań
fax: +48612225801

Obserwuj nas

created by: montownia.com