Strona główna Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA

Laboratorium wzorcujące ITA zajmuje się kalibracją zaawansowanych przyrządów pomiarowych z zachowaniem bezstronności i zastosowaniem elektronicznego zabezpieczenia wyników. Laboratorium posiada akredytację PCA nr AP 181 i spełnia kryteria wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ap 1:2007. W laboratorium pracują specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie wzorcowania maszyn wytrzymałościowych oraz urządzeń technologicznych do pomiaru siły, współrzędnościowych systemów pomiarowych z optyczną głowicą pomiarową mierzącą odległość, a także systemów bazujących na technice optycznych skanerów do elementów obrotowo-symetrycznych. Laboratorium działa w stałej siedzibie oraz poza nią i obejmuje następujące dziedziny akredytacji:

Laboratorium działa w stałej siedzibie oraz poza nią i obejmuje następujące dziedziny akredytacji

Siła i moment siły

  • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających
  • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił ściskających
  • urządzenia technologiczne do sił rozciągających
  • urządzenia technologiczne do sił ściskających

 

Wielkości geometryczne w zakresie pomiarów współrzędnościowych

  • z głowicą pomiarową optyczną mierzącą odległość współrzędnościowych skanerów optycznych 3D
  • współrzędnościowych systemów pomiarowych  w zakresie optycznych skanerów do elementów obrotowo symetrycznych

 

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Nazwa wielkości fizycznej
i rodzaj obiektu wzorcowania
Zakres pomiarowy                                                                                                                             Niepewność pomiaru CMC Kat. lab. Identyfikacja metody
6. Wielkości geometryczne
6.04 Pomiary współrzędnościowe
Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP) z głowicą pomiarową optyczną
mierzącą odległość
• współrzędnościowe skanery optyczne
(60 ÷ 985) mm (1,25 + 1,25*L) µm  gdzie L w m P ITA-LW-IT-5.4.3-01
(w oparciu o PN-EN ISO 10360-8:2014)
Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe (WSP)
• optyczne skanery do elementów obrotowo symetrycznych
średnica: (2 ÷ 345) mm
długość: (4 ÷ 1200) mm
(0,3 + 0,6*L) µm  gdzie L w m
(0,6 + 0,7*L) µm  gdzie L w m
P ITA-LW-IT-5.4.2-01
12. Siła i moment siły
12.01 Siła
• maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych
(do sił rozciągających, do sił ściskających)
dla obciążników:
(0,5 ÷100) N
dla siłomierzy kontrolnych klasy 00:
10 N ÷ 250 kN
0,1 %

0,12%
P ITA-LW-IT-5.4.1-01
(w oparciu o PN-EN ISO7500-1:2018)
• urządzenia technologiczne
(do sił rozciągających, do sił ściskających)
dla obciążników:
(0,5 ÷100) N
dla siłomierzy kontrolnych klasy 00:
10 N ÷ 250 kN
0,1 %

0,12%
S,P ITA-LW-IT-5.4.1-04
(w oparciu o PN-EN ISO7500-1:2018)
Wyślij
ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Poznańska 104, Skórzewo,  
60-185 Poznań

Kontakt

+48612225800 +48612225800